Lyhyet

Työnantaja väisti velvollisuuksiaan – uhkasakkoa koskeva valitus hylättiin

| Teksti: Helinä Kujala

Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valituksen, jossa kuljetusalan yritys vaati sille tuomitun 10 000 euron uhkasakon määrän kohtuullistamista.

Työnantaja ei ollut antanut työntekijöilleen kirjallista selvitystä työnteon keskeisistä ehdoista eikä palkkalaskelmia. Työnantaja ei ollut myöskään pitänyt työaikakirjanpitoa. Puutteet tulivat ilmi yritykseen tehdyssä työsuojelutarkastuksessa.

Kun puutteet eivät työnantajalle annetuista kehotuksista huolimatta korjaantuneet, työsuojeluviranomainen oli asettanut kehotusten tehosteeksi 10 000 euron uhkasakon. Työnantaja ei tämänkään jälkeen ryhtynyt toimenpiteisiin, joten työsuojeluviranomainen tuomitsi päätöksellään uhkasakon maksettavaksi. Tämän jälkeen työnantaja ryhtyi jo toimenpiteisiin, mutta valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen ja vaati uhkasakon kohtuullistamista.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen muun muassa siksi, ettei asiassa ollut esitetty uhkasakkolaissa tarkoitettua pätevää syytä velvoitteiden noudattamatta jättämiselle. Työnantajalla olisi ollut mahdollisuus noudattaa velvoitteita, mutta tämä tapahtui vasta työsuojeluviranomaisen päätöksen jälkeen.

Työnantajan velvollisuuksia ei voi laiminlyödä

Työsuojeluviranomainen muistuttaa työnantajan velvollisuudesta hoitaa työsuhdeasiat asianmukaisesti.

Työnantajan pitää antaa työntekijöilleen kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, jos ehdot eivät käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta. Palkkaa maksaessaan työnantajan on annettava työntekijöille laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet. Lisäksi työnantajan on pidettävä työaikakirjanpitoa työaikalain säännösten mukaisesti.

 

Tiedot perustuvat työsuojeluhallinnon tiedotteeseen (25.4.2024). Sen julkaisuajankohtana tuomio ei ollut lainvoimainen.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje