Työelämä

Etätyö pelittää selkein säännöin

| Teksti: Sari Okko | Kuva: Shutterstock, Mikael Ahlfors

Mitä keskeisemmässä roolissa etätyö on työpaikalla, sitä tärkeämpää on siitä sopiminen. Yhteiset pelisäännöt lisäävät luottamusta, avoimuutta ja työn sujuvuutta.

Etätyöhön kannattaa valmistautua organisaatioissa huolella.

– On parempi sopia asioista etukäteen kuin oppia virheistä kantapään kautta, asiantuntija Päivi Rauramo Työturvallisuuskeskuksesta (TTK) korostaa.

Ihan alkajaisiksi on hyvä tietää, mistä on kyse. Etätyö on työtä, jota tehdään sopimuksen mukaan muualla kuin työnantajan tiloissa. Se voi olla säännöllistä tai lyhytkestoista eli epäsäännöllistä. Se voi olla myös liikkuvaa, mikä tarkoittaa etätyön tekemistä esimerkiksi työmatkan aikana lentokentällä tai junassa.

Sopimus määrittelee ehdot

Etätyöhön sovelletaan työsuhdetta koskevia lakeja, ja siitä sovitaan lähiesimiehen kanssa. Etätyön tekeminen on aina vapaaehtoista: työntekijällä ei ole oikeutta vaatia etätyöhön pääsyä, eikä työnantaja voi pakottaa työntekijää etätyöhön.

Kirjallinen sopimus tehdään yli kuukauden kestävästä etätyöstä. Sopimus on voimassa toistaiseksi tai määräajan. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sen, mikäli asetetut tavoitteet eivät toteudu.

– Hyvien tapojen mukaisesti työntekijä kirjaa etätyöpäivät kalenteriin siten, ettei etätyö häiritse sovittuja kokouksia, tapaamisia, koulutuksia tai kehittämispäiviä. Etätyöpäivän aikana työntekijän tulee olla sovitusti tavoitettavissa, Rauramo sanoo.

Sopimuksessa määritellään etätyön pelisäännöt ja reunaehdot sekä sovitaan työvälineistä, työtilasta ja tietoturvaan liittyvistä asioista. Lisäksi sovitaan etätyön enimmäismäärästä, työaikakirjauksista ja raportoinnista sekä siitä, miten yksityiselämä ja etätyö erotetaan toisistaan.

– Myös työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät asiat ovat tärkeitä. Työolosuhteiden ja vakuutusturvan tulee olla kotonakin kunnossa, Rauramo lisää.

Etätyön monet mahdollisuudet

Ennen sopimista esimies selvittää etätyön hyödyt ja riskit. Riskejä voivat olla työn ja vapaa-ajan sekoittuminen, työympäristön häiriöt, kuormituksen ja ajanhallinnan ongelmat sekä eristäytyminen. On myös hyvä huomioida, että varhaisen tuen tarve saattaa jäädä tunnistamatta sekä osaaminen ja kehittyminen vaarantua.

– Yhteisöllisyyden säilyttäminen on tärkeää, koska yhteistyö ja vuorovaikutus lisäävät osaamista, innovatiivisuutta ja kehittymistä. Uusien työnteon tapojen tulee lisätä yksilön hyvinvointia, mutta samaan aikaan pitää huolehtia organisaation tuloksentekokyvystä, Rauramo muistuttaa.

Riskien sijaan Rauramo haluaa korostaa etätyön hyötyjä.

– Etätyö lisää työntekijän mahdollisuuksia vaikuttaa oman työn järjestelyihin sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Etätyö voi lisätä työn imua, hyvinvointia ja tuottavuutta, parantaa työrauhaa sekä järkeistää ajankäyttöä. Se voi myös merkitä säästöjä tilakustannuksissa sekä polttoainekuluissa, kun työmatkat vähenevät.

Ei mikään luppopäivä

Tämän vuoden alusta voimaan tulleen uuden työaikalain mukaan työaikaa on työhön käytetty aika sekä aika, jolloin työntekijä on velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä. Muutoksen myötä etätyö siirtyi työaikaseurannan ja -sääntelyn piiriin.

– Uudessa laissa paikkasidonnaisuudesta on siis luovuttu. Ennen laissa määriteltiin työpaikaksi työnantajan osoittama paikka, nyt työntekopaikka voi olla monimuotoinen. Uusi työaikalaki lisää joustoja ja mahdollistaa entistä paremmin työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen, Rauramo sanoo.

Lain ohella työpaikoilla tarvitaan perhemyönteistä organisaatiokulttuuria.

– Kaikilla ei voi olla ihan samoja mahdollisuuksia etätyöhön työtehtävien luonteen vuoksi. Asiakaspalvelua ei voi aina hoitaa etänä, mutta usein näissäkin tehtävissä asiasta voidaan sopia joustavasti tiimin tai työparin kesken, jos tahtoa ja halua löytyy, Rauramo sanoo.

Hänen työpaikallaan TTK:ssa etätyö on laajasti käytössä. Töitä tehdään etänä sovitun mukaan työajan puitteissa. Jos etäpäivä venyy, ylityötunnit pannaan työaikapankkiin. Etänä voi tehdä myös osan päivästä.

 

Pääset lukemaan jutun kokonaisuudessaan TTT-lehdestä 2/2020.

Lue myös:

Etätyösopimusmalli

Millaiset tapaturmat korvataan etätyössä?

Etätyötä tekevä, muista verovähennykset!

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje