Työelämä

Työolobarometri 2023: Osaamisvaatimukset kasvavat – koulutukseen osallistuminen vähenee

Työ- ja elinkeinoministeriön vuosittain julkaisema työolobarometri tarjoaa uusia tietoja palkansaajien hyvinvoinnista työssä sekä työoloista, jotka kokemuksiin osaltaan vaikuttavat.

| Teksti: Kirsi Väisänen

Työolobarometrin mukaan viime vuosina etätyö on lisääntynyt, uusia teknologiasovelluksia on otettu käyttöön ja osaamisvaatimukset ovat kasvaneet. Osaamisen kehittämisessä on kuitenkin työpaikoilla paljon parannettavaa. Työnantajan tarjoamaan koulutukseen osallistuminen on selvästi vähentynyt. Vuosina 2022–2023 myös itsenäinen opiskelu ja opiskelu kokeneemman kollegan, mentorin tai opettajan avustuksella oli vähäisempää kuin aiemmin. Harvimmin jatkuvaan oppimiseen osallistutaan työntekijäammateissa, teollisuudessa ja pienillä työpaikoilla.

Paineista huolimatta ilmapiiri on myönteinen

Tutkimus kertoo, että 2000-luvulla työpaikkojen ilmapiiri on muuttunut aiempaa myönteisemmäksi, muun muassa avoimen tiedonkulun ja tasapuolisen kohtelun suhteen. Vuonna 2023 jopa 84 prosenttia palkansaajista koki työnsä merkitykselliseksi. Lisäksi 55 prosenttia koki aina tai usein yhteisöllisyyden tunnetta.

Parinkymmenen vuoden aikana kokemukset työn fyysisestä rasittavuudesta ovat pysyneet miltei ennallaan, mutta aiempaa useampi kokee, että työ rasittaa henkisesti ainakin jonkin verran. Työuupumusoireilu ja haitallisen stressin kokemukset lisääntyivät korona-ajan saattamana, mutta uusimmassa barometrissa niiden kasvu on pysähtynyt.

Vuonna 2023 lähes kolme neljännestä työntekijöistä piti hyvinä mahdollisuuksiaan sovittaa yhteen työ ja muu elämä. Kiire on työssä yleistä, joskin edellisvuosiin verrattuna aavistuksen vähäisempää. Vuonna 2023 palkansaajista neljännes kertoi työskentelevänsä tiukkojen aikataulujen mukaan tai hyvin nopealla tahdilla päivittäin ja 37 prosenttia viikoittain. Huolestuttavaa on, että työolobarometrin mukaan etenkin alle 35-vuotiailla oli keskimääräistä enemmän työuupumuksen oireita ja haitallista stressiä.

Pessimismiä työssä pysymisessä ja työllistymisessä

Irtisanomisen uhkan kokemukset olivat vuoteen 2022 verrattuna lähes ennallaan. Sen sijaan aiempaa useammat työntekijät, erityisesti miehet, arvioivat voivansa joutua lomautetuksi. Mahdollisuuksiinsa löytää uusi työ uskoi aiempaa harvempi. Pessimistisimpiä uuden työn löytämisen suhteen olivat etenkin vanhimpien ikäryhmien edustajat, erityisesti yli 54-vuotiaat. Myös henkilöstömäärän lisäyksistä työpaikalla kertoi harvempi työntekijä kuin vuonna 2022.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje