Kaupallinen yhteistyö

Miten henkilön­suojaimen sertifiointi sujuu ongelmitta?

Henkilönsuojaimen sertifiointi eli tyyppitarkastus hoituu nopeasti, kun asiakas huolehtii muutamasta tärkeästä seikasta ennen sitä. SGS Fimko on ainoa suomalainen ilmoitettu laitos, joka testaa ja sertifioi henkilönsuojaimia.

| Teksti: SGS Finland

Vaivattominta on saattaa markkinoille henkilönsuojain, jonka käyttötarkoitus ja vaatimukset tunnetaan hyvin ja on otettu tarkkaan huomioon jo tuotteen suunnittelussa.

– Kun valmistaja kysyy meiltä tyyppitarkastusta, hän ei aina ole selvillä suojaimen standardinmukaisista vaatimuksista tai mihin kolmesta henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 riskiluokasta suojain kuuluu. Lisäksi jos suojaimen käyttötarkoitus on epäselvä, myös käyttöohjeessa on usein puutteita. Silloin prosessi hidastuu ja mutkistuu, mikä aiheuttaa kuluja hakijalle, kertoo ilmoitetun laitoksen päällikkö Anna Ruhala SGS Fimkosta.

– Palvelu hoituu sitä mutkattomammin, mitä selvemmät asiakirjat asiakas pystyy tuotteesta toimittamaan, muistuttaa Anna Ruhala.

Testauksen tarpeellisuus selviää, kun asiakas toimittaa riittävän kuvauksen tuotteesta, mallivaihtoehdoista ja niiden eroista sekä tiedot mahdollisesti jo toteutetusta testauksesta. Esimerkiksi suojavaatteiden tai -jalkineiden materiaali voi olla jo materiaalivalmistajan testauttama. Tyyppitarkastukseen hyväksytään akkreditoiduissa laboratorioissa suoritetut testit.

Suojaimia valvotaan määräajoin

Luokan III suojaimilta edellytetään vaatimustenmukaisuuden säännöllistä valvontaa. Valmistajilla on tähän kaksi vaihtoehtoa, joko kerran vuodessa suoritettavat tuotetarkastukset tai vuosittain toteuttava laatujärjestelmäauditointi. Näistä tehdään sopimus ilmoitetun laitoksen kanssa.

Asetus myös edellyttää, että valmistaja ilmoittaa tuotteen mahdollisista muutoksista ilmoitetulle laitokselle. Esimerkiksi materiaali- ja komponenttipula voi vaikuttaa valitun materiaalin saatavuuteen ja aiheuttaa muutostarpeita. Ilmoitettu laitos arvioi saamansa aineiston perusteella, tarvitseeko tuotetta testata uudelleen.

Ennen tyyppitarkastusta

1. selvitä miltä riskiltä/vaaralta tuotteesi on tarkoitus suojata.

2. selvitä mitkä standardinmukaiset vaatimukset koskevat kyseistä suojainta.

3. kokoa tuotteen tekninen tiedosto (Asetus (EU) 2016/425, liite III).

Tyyppitarkastus etenee sujuvasti näin

1. Asiakas toimittaa kuvauksen henkilönsuojaimesta tarjousta varten.

2. SGS antaa tarjouksen tyyppitarkastuksesta ja mahdollisesta tätä edeltävästä testauksesta.

3. Asiakas toimittaa tarvittavat mallikappaleet testausta varten. Pelkkää tyyppitarkastusta varten riittää yksi mallikappale.

4. Mahdollisen testauksen jälkeen asiakas täyttää huolellisesti hakemuksen ja toimittaa tekniset asiakirjat tyyppitarkastusta varten. Tarvittaessa SGS pyytää asiakirjojen täydennystä.

5. SGS toimittaa asiakkaalle tiedon sertifiointipäätöksestä. Jos henkilönsuojain on vaatimustenmukainen, se saa tyyppitarkastustodistuksen eli tuotesertifikaatin. Sertifikaatin voimassaolo on rajattu viiteen vuoteen.

6. Sertifikaatin saatuaan valmistaja kiinnittää tuotteeseen CE-merkin ja laatii vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje