Kaupallinen yhteistyö

Työturval­lisuus on myös työntekijän vastuulla – mutta miten sitä johdetaan?

Turvallisuusjohtaminen kuulostaa ylimmän johdon jutulta. Ja johtamista se onkin – mutta asia ei kosketa vain johtoporrasta tai päälliköitä. Vaikka työnantajalla on aina ensisijainen vastuu työn turvallisuudesta, oma vastuunsa on myös jokaisella työntekijällä. Jotta vastuuta voi kantaa, on sen sisältö tunnettava.

| Teksti: Linnunmaa Lex Oy

Turhan aikainen aamu. Vähän väsynyt kokous. Jotain turvallisuusjohtamisjuttua. Toistellaan lauseita, jotka on jo kuultu. Kahvi väljähtyy ja oikeat työt kutsuvat. Josko palataan jälleen asiaan vaikka vuoden kuluttua. Meillähän on kaikki hyvin. Tuttu tilanne?

Turvallisuudesta puhutaan monin termein. On turvallisuusjohtamista, -strategiaa, -kulttuuria, -henkilöstöä ja -järjestelmää. Vakiintuneita sanoja etenkin suurempien organisaatioiden puheissa ja teksteissä. Ne viestivät osaltaan yrityksen ja sen johdon sitoutumisesta työn turvallisuuteen. Turvallisuuden ylläpitäminen ja edistäminen vaatii kuitenkin sanojen ohella jatkuvia toimenpiteitä. Toimenpiteet taas edellyttävät vastuiden tunnistamista ja niiden selkeää jakoa.

Laki velvoittaa, tunsit sen tai et

Vaikka työturvallisuudesta puhutaan yhtäältä hienoin korulausein ja toisaalta monimutkaisin teknisin termein, on itse asia melko yksinkertainen. Kaiken työturvallisuuden väistämätön ja jokaista työnantajaa sekä työntekijää koskettava perusta on laissa. Siitäkin huolimatta, ettei työturvallisuuslaki tunnista paljon puhuttua turvallisuusjohtamisen käsitettä – eikä jokainen vastuuta kantava tunnista omaa vastuutaan.

Työturvallisuuslaki ei edellytä turvallisuusjohtamisjärjestelmän olemassaoloa, mutta asettaa työnantajalle liudan velvoitteita, joiden täyttämistä voi hyvin kutsua turvallisuuden johtamiseksi. Sellaisia ovat esimerkiksi velvollisuus laatia työsuojelun toimintaohjelma, toteuttaa riskienarviointi, tarjota työntekijöille riittävää ohjausta ja tarkkailla jatkuvasti työympäristön sekä -yhteisön tilaa. Työntekijän velvollisuutena on muun muassa osaltaan huolehtia niin omasta kuin muidenkin työntekijöiden turvallisuudesta, noudattaa työnantajan antamia ohjeita ja ilmoittaa turvallisuutta vaarantavista puutteista.

Monessa yrityksessä turvallisuusasioista huolehditaan lain vaatimusten lisäksi noudattamalla vapaaehtoisia standardeja. Myös niiden ehdoton lähtökohta on voimassa olevan sääntelyn tunnistaminen.

Vastuuta voi aidosti kantaa, kun viestintä toimii

Turvallisuus on yhteistyötä. Kaikkien termien, järjestelmien ja pykälien ohella olennainen juttu on se, miten turvallisuudesta viestitään työn arjessa. Ei mainoslauseissa, vaan työyhteisön sisällä ja jokaisessa arkipäivässä. Jotta turvallisuutta edistäviin toimenpiteisiin ja sääntelystä johtuviin vastuisiin voidaan todella sitoutua, on ne ymmärrettävä ja tunnistettava yhteistä hyvää edistäviksi jutuiksi.

Vastuuta voi aidosti kantaa, kun viestintä toimii ja sisältö on kaikille osapuolille selvä. Digiaika tarjoaa lakiperusteisten vastuiden tunnistamiseen ja vastuunjakoon hyviä työkaluja. Meillä Linnunmaa Lexissä työturvallisuutta koskeva sääntely ja sen tulkintaa helpottavat asiantuntijakommentit löytyvät verkkopalvelustamme aina ajantasaisina. Palvelun työkalujen avulla vastuutahot on helppo määritellä. Lakiasiantuntijamme ovat aidosti tavoitettavissa ja vastaavat chat-palvelussa kaikkiin sääntelyn tulkintaa koskeviin kysymyksiin, joka päivä. Juuri sillä hetkellä, kun tietoa tarvitaan.

Kun sekä yritysjohto että henkilöstö ymmärtävät turvallisuusvastuiden perusteet, turvallisuuspuhe ei ole pelkkää sanahelinää. Se on olennainen osa sitä oikeaa ja tärkeää työtä, jolla vaalitaan ihmisten, yrityksen ja ympäristön hyvää.

Tarja Anunti

Lakiasiantuntija, HR & Talous
Linnunmaa Lex Oy

 

Tutustu Linnunmaa Lexin lakiseurantapalveluihin ja varaa maksuton esittely

 

Kommentit

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje