Ejendals juhlii tänä vuonna 70-vuotista taivaltaan turvallisuuden asialla. Ejendals on tiedoille ja taidoille perustuva ja asialleen omistautunut perheyritys, minkä ansiosta sillä on edellytykset toimia pitkäjänteisesti ja päämäärätietoisesti kohti visiotaan työpaikoista, joissa ei tapahdu yhtään käsiin ja jalkoihin kohdistuvaa onnettomuutta.

Kaikki sai alkunsa yksistä suojakäsineistä, jonka jälkeen valikoima kasvoi nopeasti. Seuraava askel olivat turvajalkineet, kun Ejendals hankki omistukseensa suomalaisen turvallisuusalan yrityksen, joka on kehittänyt ja valmistanut jalkineita vuodesta 1916 lähtien. Keskittymällä juuri suojakäsineisiin ja turvajalkineisiin Ejendals on pystynyt keskittämään koko asiantuntemuksensa Tegera- ja Jalas-tuotemerkkien alle kuuluvien tuotteidensa parantamiseen ja kehittämiseen. Ejendals on jo pitkään hankkinut osaamista ja kokemusta kehittääkseen kaikkein innovatiivisimpia ja kekseliäimpiä ratkaisuja erittäin vaativissa oloissa työskenteleville useiden eri alojen ammattilaisille.

Työnteko on aina ollut ihmiselle tärkeää. Ejendalsille on alusta alkaen ollut tärkeää, että kaikki työtehtävät on pystyttävä suorittamaan mahdollisimman turvallisesti. Yrityksen lähtökohtana on vähentää kaikenlaisten töiden mukanaan tuomia vaaroja ja kiinnittää erityishuomiota käsien ja jalkojen suojaamiseen. Juuri kädet ja jalat ovat kaikkein altteimpia työssä tapahtuville tapaturmille. Suojaimet olivat pitkään raskastekoisia ja epämukavia, minkä vuoksi monet ovat laiminlyöneet asianmukaisten suojavarusteiden käyttöä.

– Tärkein panoksemme 70 toimintavuotemme aikana on ollut se, että olemme auttaneet välttämään useita käsiin ja jalkoihin kohdistuvia onnettomuuksia. Jalas-jalkineitamme on valmistettu Jokipiissä Suomessa yli 100 vuoden ajan. Investoimalla ruiskuvalettuja kengänpohjia valmistavaan ainutlaatuiseen koneeseen emme pelkästään vie paikallista valmistusperinnettä eteenpäin, vaan nostamme sen myös täysin uudelle tasolle, Fredrik Sand, Ejendalsin toimitusjohtaja, sanoo.

Työpaikkaturvallisuuteen liittyvät säännöt ja käytännöt vaihtelevat valtavasti ympäri maailmaa. Nyt kun yritysten edustamilla arvoilla on entistä tärkeämpi rooli työvoiman houkuttelemisessa ja säilyttämisessä, turvallisuusseikat ovat muodostuneet merkittäviksi tekijöiksi yritysten ja työntekijöiden välisen luottamuksen luomisessa. Turvallisuus kasvaa maailmanlaajuisesti uuden tietämyksen myötä, ja myös eniten tarvitseville alueille suuntautuvan jakelun parantumisen ansiosta.

– Positiivinen perusnäkemys ihmisestä tekee kaikista työpaikkaturvallisuuteen kohdistuvista panostuksista itsestään selvempiä. ”Safety first” on nykyään kaikkien teollisuusyritysten asialistalla. On olemassa useita hyviä esimerkkejä yrityksistä, joissa käsiin ja jalkoihin kohdistuneet tapaturmat ovat vähentyneet sen jälkeen, kun kyseiset yritykset ovat alkaneet käyttää meidän tuotteitamme, Fredrik Sand kertoo.

Isot teollisuusalan konsernit ovat havainneet tapaturmien määrän kääntyneen laskuun Ejendalsin tuotteiden käyttöönoton jälkeen. Tämä on suoraa seurausta siitä, että ihmisten turvallisuudesta ei tingitä. Ejendals on yritys, joka ei jää lepäämään laakereillaan, vaan kehittää jatkuvasti tulevaisuuden suojavarusteita. Digitaalinen tekniikka auttaa valmistamaan entistäkin innovatiivisempia tuotteita ja mahdollistaa samalla sen, että jokaisen yksittäisen työtilanteen jatkuvasti koveneviin vaatimuksiin on olemassa optimaalinen suojatuote. 70 vuodessa käsien ja jalkojen suojaus työssä on muuttunut hankalasta välttämättömyydestä innovaatioiksi, joiden takia ei tarvitse tinkiä suorituskyvystä, joustavuudesta ja mukavuudesta.

Fokus on ollut aina tehokkuudessa – sekä ennen että nyt.

Pääkuvassa on yrityksen perustaja Valfrid Ejendal 1960-luvulla.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje