Lyhyet

Moni miettii: jos stoppi tupakalle, nouseeko paino?

| Teksti: Sanna Alajoki
Tupakoinnin lopettamisessa luottamus omaan onnistumiseen – pystyvyyden tunne – on tärkeä. Mitä vahvemmin ihminen uskoo onnistuvansa luopumaan tupakoinnista, sitä varmemmin hän siinä myös onnistuu.

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan tupakoivan huoli painostaan on yhteydessä siihen, miten hyvin hän uskoo selvityvänsä tupakoinnin lopettamisesta. Tämä yhteys säilyi silloinkin, kun analyyseissä otettiin huomioon sukupuolen, iän, painoindeksin ja liikunnan vaikutus. Kyseessä on ensimmäinen väestöpohjainen suomalaistupakoitsijoista tästä aiheesta tehty tutkimus.

Poikkileikkaustutkimuksen lisäksi tarvitaan pitkittäistutkimuksesta saatavaa näyttöä ennen kuin tiedetään, ennustavatko painohuolet sitä, miten tupakoinnin lopettaminen onnistuu.

– Tämä suomalaista tupakoivaa väestöä edustava tulos vahvistaa aiempia kansainvälisiä tutkimustuloksia. Painohuolet on tärkeää ottaa huomioon, kun tuetaan ihmisiä tupakoinnin lopettamisessa. Lisäksi terveydenhuollon ammattilaiset voivat neuvonnalla lisätä tupakoijien pystyvyyden tunnetta, toteaa lääketieteen lisensiaatti Eeva-Liisa Tuovinen. Tuovinen tekee kansanterveystieteen alaan kuuluvaa väitöstutkimusta Helsingin yliopistossa.

Suurin osa tupakoinnin lopettaneista lihoo jonkin verran ensimmäisen vuoden sisällä lopettamisesta. Keskimääräinen painonnousu on 3–5 kiloa. Naiset ovat taipuvaisia lihomaan miehiä enemmän, mutta tässä on paljon yksilöllistä vaihtelua.

– Neuvonnassa on tärkeää huomioida, että kohtuullinen painonnousu tupakoinnin lopettamisen jälkeen on merkittävästi pienempi riski terveydelle kuin tupakoinnin jatkaminen. Painonnousua voidaan ehkäistä terveellisellä ruokavaliolla ja liikunnalla sekä lääkehoidolla Käypä hoito -suosituksen mukaisesti, Tuovinen sanoo.

Tutkimuksessa käytettiin DILGOM* -tutkimuksen aineistoa, joka kerättiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FINRISKI 2007 -tutkimuksen yhteydessä. Tutkimus sisälsi itse täytettävän kyselyn sekä hoitajan tekemiä mittauksia. Tutkimuksessa oli mukana 600 päivittäistupakoitsijaa (318 miestä ja 282 naista).

Suomessa 14 % naisista ja 21 % miehistä tupakoi päivittäin. Valtaosa heistä haluaisi lopettaa tupakoinnin.

(Lähteenä Helsingin yliopiston tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje