Työhyvinvointi

Palvelualalla esiintyy seksuaalista häirintää ja väkivallan uhkaa

Yli puolet palvelualojen työntekijöistä kokee väkivaltaa tai sen uhkaa työssään. Myös seksuaalinen häirintä on alalla yleistä. Ikävin tilanne on ravintola-alan työntekijöillä. Tiedot käyvät ilmi Palvelualojen ammattiliiton (PAM) tekemästä kyselystä.

| Teksti: Kirsi Väisänen | Kuva: Shutterstock
Tarjoilija pyyhkii pöytää suihkepullo kädessään. Hänestä näkyy vain käsi ja lantionseutu.

PAMin mukaan tilanne näyttää heikenneen viiden vuoden takaiseen verrattuna. Sodexon työturvallisuuspäällikkö Seppo Vartiainen uskoo sekä häirintä- että väkivaltatapausten määrän olevan kasvamaan päin huolimatta siitä, että Sodexon toimipaikkojen tilanne on kohtuullisen hyvä ja tilanteet vielä yksittäisiä.

– Sodexon toimipaikat ovat suurimmaksi osaksi henkilöstö- ja kouluravintoloita, jotka luonteensa puolesta eivät ole ravintola-alan ongelmallisinta osaa. Tarvittaessa henkilökunta voi pyytää apua vartijoilta, vahtimestareilta tai poliisilta, hän toteaa.

Uhkailu ja häirintä on yleistä

Yli puolet on saanut osakseen nimittelyä tai uhkailua asiakkaiden taholta viimeksi kuluneen vuoden aikana PAMin kyselyyn vastanneista. Fyysistä väkivaltaa tai välineellä uhkailua oli kokenut joka kymmenes.

Myös seksuaalinen häirintä on tavallista. Sitä oli kaikista asiakaspalvelutyössä olevista kohdannut viimeisen vuoden aikana 37 prosenttia, tarjoilijat muita useammin. Seksuaalinen häirintä kohdistuu erityisesti nuoriin ja naisiin, mutta sitä kokevat myös palvelualalla työskentelevät miehet.

Kyselyn mukaan #metoo-kampanja ei tunnu vaikuttaneen asiakkaiden käytökseen, mutta osa työnantajista on paremmin valveutuneita nyt. Häirintää kokeneista peräti 60 prosenttia ei ollut kertonut asiasta esimiehelleen. Syynä näyttää olevan se, ettei kertomisesta uskota olevan hyötyä.

Näin osoittivat myös kokemukset. Esimiehelleen häirinnästä ilmoittaneista 57 prosenttia kertoi, että esimies kyllä kuunteli, mutta ei tehnyt asialle mitään. Joka kolmannen esimies tarttui asiaan. Heikoimmin reagoivat myyjien esimiehet: häirinnästä kertoneista myyjistä 73 prosenttia koki, että esimies kyllä kuunteli, mutta asia jäi siihen.

Häirintään on puututtava

Häirintä aiheuttaa osalle kokijoista ahdistusta ja pelkotiloja. Joka viides on vaihtanut sen vuoksi alaa tai työpaikkaa. Tilanne ärsyttää ja aiheuttaa mielipahaa, jota käsitellään omassa mielessä. Vastaajien mukaan tottuminen auttaa selviytymisessä.

Häirinnän kohteeksi joutuminen ei ole sivuutettava asia. Työnantajalla on velvollisuus puuttua työpaikalla tapahtuvaan häirintään.

Sodexossa häirintä- ja väkivallanuhkatilanteisiin on varauduttu toimintaohjein.

– Meillä on fyysisen ja henkisen väkivallan varalta toimintaohjeet esimiehille, kohteeksi joutuneelle työntekijälle kuin myös työtovereille. Kaikki ilmoitetut tapaukset selvitetään ja käsitellään asianomaisten kanssa, ja tilanteen toistuminen pyritään estämään. Työntekijä ohjataan saamaan apua työterveydestä, jos häirintä aiheuttaa ahdistusta ja pelkotiloja, Seppo Vartiainen kertoo.

 

Juttua on päivitetty 22.1.2021 lisäämällä liittojen ohjeet häirintään puuttumiseksi.

Ohjeet häirintään puuttumiseksi

Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Kaupan liitto ovat julkaisseet yhdessä toimintaohjeistuksen häirinnän ja seksuaalisen häirinnän estämiseksi, ehkäisemiseksi ja asiaan puuttumiseksi alan yrityksissä. Mukana ohjeistuksessa on suositus asiakkaan varoitusmenettelystä häiritsevästi käyttäytyvän asiakkaan varalle.

Liitot suosittelevat, että ohjeistuksen avulla alan yrityksissä ja työpaikoilla päivitetään, kehitetään ja otetaan käyttöön erilaisia keinovalikoimia, joilla kaikenlaista häirintää estetään ja ehkäistään laajasti.

Häirintään puuttuminen kaupan alalla -ohje (tammikuu 2021)

Kommentit

  1. Ravintola-alalla on tämä ollut pitkään tiedossa. Yhteiskunta ja ihmiset on tavallaan hyväksynyt tämän meille kuuluvana “työsuhde etuna”. Huoli työpaikoilla tapahtuvasta väkivallasta ja seksuaalisesta häirinnästä kasvoi valtiovallalla vasta sitten, kun kaupan ja terveydenhuollon työntekijät alkoivat ilmoittaa kohtaamastaan väkivallasta ja häirinnästä.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje