Työturvallisuus

Työ on muuttunut vähän turvallisemmaksi viime vuosina – liukastelut kasvattivat työmatka­tapaturmien määrää vuonna 2022

Vuoden 2019 jälkeen työpaikoilla sattuneiden tapaturmien suhde on laskenut alemmalle tasolle, toisin sanoen työ on muuttunut keskimäärin vähän turvallisemmaksi. Viime vuoden työtapaturmalukuja kasvattivat kevään ja loppuvuoden liukkaat olosuhteet sekä työntekijöiden paluu koronavuosien jälkeen etätöistä takaisin työpaikoille.

| Teksti: Kirsi Väisänen

Työmatkaa taittaneet loukkaantuivat viime vuonna 22 600 kertaa, eli yli 4 000 kertaa enemmän kuin edellisvuonna. Runsaslumisen talven jälkeen työmatkoilla liukasteltiin. Suuri osa työntekijöistä matkasi aiempaa vuotta enemmän työpaikoille, kun koronarajoitukset purkaantuivat ja etätyösuositukset kevenivät.

Myös työtapaturmien lukumäärä vähän nousi, mutta toisaalta myös tehdyt työtunnit lisääntyivät. Korvattujen vahinkojen lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden pysyi samana kuin vuonna 2021. Vuonna 2022 palkansaajille sattui 92 000 työpaikkatapaturmaa.

Tapaturmavakuutuskeskuksen tuore analyysi kertoo, että työtapaturmien luvuissa ei näy notkahdusta, vaikka vuonna 2022 Venäjän kanssa käyty kauppa käytännössä pysähtyi ja monet yritykset lopettivat oman toimintansa Venäjällä. Myöskään taantumaennusteet eivät näytä vielä vaikuttaneen työtapaturmien lukumääriin.

Useilla aloilla trendi on laskeva 

Palkansaajien työpaikkatapaturmista lasketut tapaturmasuhteet ovat pitkällä aikavälillä olleet laskevia. Tapaturmasuhdetta käytetään tunnuslukuna tapaturmataajuuden ohella, ja se suhteuttaa työtapaturmien määrää suhteessa henkilömäärään. Yksikkö on tapaturmien lukumäärä 100 000 henkilöä kohden. Tapaturmasuhdeluku ei ole esimerkiksi osa-aikatyön ja ylitöiden osalta yhtä tarkka kuin tapaturmataajuus, joka huomioi tarkemmin tehtyjen työtuntien toteutuneen määrän.

Useilla päätoimialoilla työpaikkatapaturmien lukumäärät laskivat tai pysyivät ennallaan vuodesta 2021 vuoteen 2022.

Vahingot lisääntyivät viime vuonna erityisesti kuljetuksessa ja varastoinnissa, jossa myös taajuus kasvoi. Taajuus nousi edellisvuoteen verrattuna myös talonrakentamisessa sekä maa- ja vesirakentamisessa. Näin tapahtui myös kiinteistön- ja maisemanhoidossa sekä vuokraus- ja leasingtoiminnassa.

Nuorilla ja yli 45-vuotiailla on muita suurempi tapaturmariski

Eri-ikäisten palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuustaso on erilainen. Osin tämä selittynee sillä, että eri ikäryhmät ovat työuransa eri vaiheissa erityyppisissä työtehtävissä. Taajuus on korkein 20–24-vuotiaiden ikäryhmässä laskien siitä aina 45 ikävuoteen asti, jolloin se kääntyy taas nousuun. Lisäksi on huomattava, että vakavien tapaturmien taajuus nousee iän lisääntyessä.

Alueellisesti tarkasteltuna vähiten työtuntia kohden korvattavia tapaturmia sattuu Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa, eniten Satakunnassa ja Etelä-Savossa. Seuraavina tulevat Kainuu, Varsinais-Suomi, Lappi, Pohjois-Savo ja Etelä-Pohjanmaa.

Vuokratyönä tehdyn työn määrä ja myös vuokratyössä sattuneet työpaikkatapaturmat ovat edelleen lisääntyneet. Vuokratyön työpaikkatapaturmien ammattijakauma näyttää kuitenkin olevan aiemman kaltainen ja työtunnit ovat lisääntyneet jopa suhteessa hieman enemmän kuin tapaturmat.

 

Lisää aiheesta:

Tapaturmavakuutuskeskus

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje