Keitä ovat TTT-uutiskirjeen tilaajat?

Suurimmat TTT-uutiskirjeen tilaajaryhmät ovat tasavahvoina teollisuus ja julkinen hallinto, joiden molempien osuus on 17 prosenttia uutiskirjeen aktiivisista tilaajista.

Seuraavina tulevat tukku- ja vähittäiskauppa, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta. Kohtalaisen suuria tilaajaryhmiä ovat myös koulutus, järjestöt mukaan lukien seurakunnat sekä rakentaminen.

Pieniin tilaajaryhmiin kuuluvat kuljetus ja varastointi, rahoitus ja vakuutus, sähkö-, kaasu-, lämpö- ja jäähdytyspalvelut, kustannustoiminta ja sisällöntuotanto, televiestintä ja tietotekninen konsultointi, tukipalvelut majoitus- ja ravitsemistoiminta, vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito sekä taiteet, urheilu ja virkistys.

Miten tiedot on kerätty?

Tiedot on kerätty joulukuussa 2022 niistä uutiskirjetilaajista, jotka ovat edellisen kolmen kuukauden aikana avanneet uutiskirjeen. Heitä on noin 9 000.

Uutiskirjetilaajien tiedot on kerätty sähköpostiosoitteiden loppuosien perusteella. Osa tilaajista käyttää erilaisten palvelutarjoajien yleisiä sähköpostiosoitteita, kuten gmail.fi. Näin ollen kaikista ei saada toimialatietoja. TTT-lehti ei luovuta eteenpäin uutiskirjeen tarkkoja tilaajatietoja.

 

Katso myös, keitä ovat TTT-lehden tilaajat.

Tilaa uutiskirje