Blogi

Kognitiivisen kuormituksen hallinta – kenen vastuulla?

| Kuva: Tuuli Nikki, Jasmin Heusala

Työpaikat heräsivät jo muutama vuosi sitten pohtimaan ja kehittämään tietotyöläisten kuormituksen hallintaa. Näkökulma on kuitenkin ollut paljon yksilössä. Olisiko nyt aika ottaa seuraava askel ja siirtää perspektiivi koko työyhteisöön ja työpaikan rakenteisiin?

Kuormituksen hallinnassa saadaan paljon enemmän vaikutuksia, kun yksittäisen työntekijän lisäksi koko työyhteisö puhaltaa hiileen yhdessä. Työnantajalla on tärkeä hyvinvoinnin mahdollistajan rooli.

Kognitiivinen kuormitus on sellaista henkistä rasitusta, joka vaikeuttaa aivotyötehtävien hoitamista. Aivotyö vaatii keskittymistä, ja esimerkiksi jatkuvat keskeytykset häiritsevät työtä.

On hienoa, että yhä useampi organisaatio nostaa hyvinvoinnin edistämisen organisaation strategiaan saakka. Kognitiivista kuormitusta hallitsemalla viedään strategiaa käytäntöön. Toimintaympäristössä, organisaatiossa ja työtiloissa tapahtuvat muutokset tarjoavat hyvän mahdollisuuden uudistaa toimintatapoja niin, että ne tukevat aivotyötä.

Miten sitten edetä? Ensin työyhteisössä tunnistetaan kuormittavat tekijät. Sen jälkeen kehitetään yhteisiä toimintatapoja työn sujuvoittamiseksi ja tarpeettoman aivokuorman vähentämiseksi.

Työyhteisössä on mahdollista sopia uusia toimintatapoja, jotka koskevat esimerkiksi eri viestintäkanavien käyttötarkoitusta tai työtilojen käytön pelisääntöjä. Miten karsimme jatkuvia keskeytyksiä ja rauhoitamme työtilaa ja -aikaa keskittymistä vaativalle työlle? Konkreettisia vinkkejä saa Työterveyslaitoksen Pötki pitkälle -suosituksista.

Mutta ei lopeteta tähän! Käydään läpi myös, missä asioissa kuormituksen hallintaa ja kognitiivisen hyvinvoinnin kehittämistä voi huomioida työpaikan rakenteissa. Työpaikoilla tuodaan kognitiivista hyvinvointia tukevaa sisältöä esimerkiksi kehityskeskusteluihin ja työsuojeluriskien arviointiin. Aivotyötä kannattaa myös ehdottomasti tukea johtamisen keinoin.

Tehdään kuormituksen hallinnasta työpaikan yhteinen asia, johon jokainen vaikuttaa omasta roolistaan käsin. Mukaan kannattaa ottaa johto, HR, työsuojelu, työterveyshuolto ja viestintä. Jokainen edistää niitä toimia, jotka ovat hänen vastuullaan ja vallassaan. Kuormitusta hallitaan nimenomaan yhdessä.

Pandemia-aika on tuonut tietotyöläisten kuormituksen näkyviin monella tavalla. Eräs Aivotyövalmennuksemme osallistuja kommentoi palautteessaan: ”Toivottavasti jatkossa kognitiivinen kuormitus olisi yhtä selkeä ja hyvin huomioitu kuin fyysinen kuormitus”. Tämä osallistujan toive viitoittaa tietä työelämälle, jossa kuormituksen hallinta on tärkeä ja luonteva osa jokaisen organisaation toimintaa sekä mikro- että makrotasolla. Pidetään huolta hyvinvoinnistamme – sekä omin että työyhteisön toimin!

Lue lisää: www.ttl.fi/potkipitkalle

Kirjoittaja Tiina Heusala työskentelee Työterveyslaitoksessa kehittämispäällikkönä ja Pohjois-Suomen aluevastaavana. Hän valmentaa työpaikkoja muun muassa johtamisen ja kuormituksen hallinnan aiheista.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje