Työelämä

Osasairaus­päivärahan voi jatkossa saada ilman lääkärin B-lausuntoa

Osasairauspäivärahan hakeminen helpottuu huhtikuun alusta alkaen. Jatkossa hakemuksen liitteeksi riittää usein työterveyslääkärin tai muuten työolot tuntevan lääkärin kirjoittama A-todistus.

| Teksti: Kirsi Väisänen | Kuva: Shutterstock

Osasairauspäivärahan ajatuksena on tukea työkyvyttömän henkilön pysymistä työelämässä ja paluuta kokoaikaiseen työhönsä. Paluu osa-aikaiseen työhön on vapaaehtoinen järjestely, johon tarvitaan sekä työntekijän että työnantajan suostumus. Se ei saa vaarantaa terveyttä eikä toipumista. Työajan on vähennyttävä 40–60 prosenttiin aiemmasta kokoaikatyön mukaisesta työajasta.

Osa-aikatyöstä sovitaan työterveyslääkärin tai muun työolosuhteet tuntevan lääkärin arvion perusteella. Osa-aikaisesta työskentelystä tulee sopia yhtäjaksoisesti vähintään 12 arkipäivän ajalle. Arkipäiviin luetaan myös lauantait.

A-todistuksen perusteella 60 päiväksi

A-todistuksen perusteella voi saada osasairauspäivärahaa yleensä enintään 60 päivää. Sen  jälkeen tarvitaan laajempi B-lausunto. Aiemmin liitteeksi on käynyt vain B-lausunto. 1.4.2023 alkaen osasairauspäivärahan hakemukseen käy liitteeksi A-todistus silloin, kun kyse on lyhytaikaisesta työkyvyttömyydestä eikä osa-aikatyö vaaranna työntekijän tai yrittäjän terveyttä ja toipumista.

Hakemukseen tarvitaan A-todistus, jonka on kirjoittanut työntekijän työterveyslääkäri tai työolot muuten hyvin tunteva lääkäri. A-todistuksen perusteella voi saada osasairauspäivärahaa yleensä enintään 60 päivää. Tämän jälkeen tarvitaan laajempi B-lausunto.

Kela pyytää tarvittaessa B-lausunnon

Kela pyytää tarvittaessa toimittamaan B-lausunnon, jos sitä tarvitaan esimerkiksi kuntoutustarpeen selvittämiseksi. B-lausuntoa voidaan tarvita myös silloin, jos työkyvyttömyyttä on vaikea arvioida.

A-todistusta käytetään yleensä työkyvyttömyyden todistamiseen lyhytaikaisissa sairauksissa. B-lausunto puolestaan on laajempi selvitys potilaan sairaudesta, työkyvystä ja mahdollisesta kuntoutustarpeesta.

Yhä useampi voi saada osasairauspäivärahaa

Vuoden 2023 alussa tuli voimaan lakimuutos, jonka myötä osasairauspäivärahan saamisen edellytykset muuttuivat ja enimmäisaika piteni 150 arkipäivään. Lakimuutoksen myötä myös omavastuuaika voi kulua siten, että osa-aikatyö on mahdollista aloittaa jo omavastuuajalla.

Myös osasairauspäivärahan edellytyksenä oleva kokoaikatyön määritelmä muuttui. Nyt kokoaikatyöllä tarkoitetaan yleensä ansiotyötä, jossa säännöllinen työaika on vähintään 30 tuntia viikossa. Osasairauspäivärahaa voivat nyt siis saada myös työntekijät, joiden työaika ei vastaa alan työehtosopimusten mukaista tai työaikalaissa tarkoitettua kokoaikaisen työntekijän säännöllistä työaikaa.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje