Lyhyet

Isot sakot sähkötapaturmasta

| Teksti: Sanna Alajoki

Hallityömaalla Pietarsaaressa sattui marraskuussa 2011 työtapaturma, kun hallin päädyssä oltiin katon räystäälle asentamassa vesikouruja. Rakennusliikkeen kirvesmies käytti työssään saksilavanostinta ja oli juuri nousemassa hallin katolle pitkä vesikouru käsissään, kun hän sai sähköiskun lähellä olevasta jännitteellisestä 20 kV:n voimalinjasta. Vakavien käsivammojensa vuoksi kirvesmies on ollut siitä lähtien työkyvyttömänä eikä ole pystynyt enää tekemään rakennusalan töitä.

Kun otettiin huomioon voimalinjan etäisyys päädystä ja sen ilmajohtojen korkeus vesikourujen asennuskorkeuteen nähden, sähköturvallisuusmääräysten mukaisia turvaetäisyyksiä oli alitettu. Sähköturvallisuutta ei ollut riittävästi otettu huomioon työmaan riskien arvioinnissa.

Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi 2.2.2015 antamallaan tuomiolla työmaalla rakennuttajana ja päätoteuttajana toimineelle turkistarhausalan yritykselle työturvallisuusrikoksesta yhteisösakkoa 3 000 euroa, hallin pystytystä urakoineelle hallitoimittajalle 25 000 euroa ja hallitoimittajan aliurakoitsijana toimineelle rakennusliikkeelle 10 000 euroa.

Neljälle henkilölle tuomittiin rangaistukset työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Rakennuttajan edustajalle tuomittiin 20 päiväsakon ja vastaavasti kolmelle urakoitsijoiden edustajalle 30 päiväsakon suuruiset rangaistukset, jolloin maksettavaa valtiolle kertyi yhteensä 5 280 euroa.

Rakennushankkeen turvallisuuden suunnittelussa ja sen toteutuksessa todettiin puutteita, kun muun muassa turvallisuusasiakirjoja ja erityisiä turvallisuussuunnitelmia ei ollut laadittu, viikoittaisia kunnossapitotarkastuksia ei ollut pidetty, eikä turvallisuuskoordinaattoria ollut nimetty. Käräjäoikeus arvioi tästä aiheutuneen turkistarhausalan yritykselle kustannussäästöä ja taloudellista hyötyä 3 000 euroa ja hallitoimittajalle 1 000 euroa, mitkä summat käräjäoikeus tuomitsi taloudellisena hyötynä menetettäväksi valtiolle.

Vastaajina olleet yritykset ja työnantajan edustajat tuomittiin samalla yhteisvastuullisesti korvaamaan loukkaantuneelle kirvesmiehelle kivusta ja särystä sekä pysyvästä viasta ja kosmeettisesta haitasta yli 16 000 euroa, työtapaturman jälkeisestä ansionmenetyksestä tuomitsemishetkeen saakka noin 34 000 euroa, oikeudenkäyntikuluja noin 16 000 euroa ja erinäisiä muita kuluja yli 1 000 euroa.

(Lähteenä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje