Ergonomia on työhyvinvoinnin monitiedettä, jossa työtä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja kognitiivisesta näkökulmasta.

Vuosia sitten, jonkinlaisen ikäkriisin ravistelemana, päätin jättää silloisen työni ja ryhtyä opiskelemaan. Olin toiminut työfysioterapeuttina, mutta halusin oppia jotain uutta ja hyödyntää myös aiempaa osaamistani. Toimin työhyvinvointipalveluiden kehitysjohtajana, opiskelin työpsykologiaa ja johtamista, ergonomiaa sekä aikuiskasvatustiedettä terveystieteiden maisterin tutkintoon tähdäten. Oivalsin, että ergonomia yhdistää nämä eri tieteenalat ja rakentaa työhyvinvoinnille tieteellisen perustan.

ERGONOMIA ON IHMISEN ja toimintajärjestelmän vuorovaikutuksen tutkimista ja kehittämistä toiminnan tuottavuuden, tehokkuuden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Työhyvinvointi-käsite taas on tullut työpaikoilla tutuksi osana työsuojelua tai sen yläkäsitteenä.
Työhyvinvoinnin perusta on työsuojelussa, ja tämä työ on tuottanut tulosta. Yhä harvempi menehtyy, vammautuu tai sairastuu vakavasti työn takia. Edelleen on huolehdittava siitä, että jokainen välttyisi tapaturmien tai väkivallan aiheuttamilta vammoilta, työperäisiltä sairauksilta, ammattitaudeilta, haitalliselta kuormittumiselta, epäasialliselta kohtelulta ja häirinnältä.

NYKYKÄSITYKSEN MUKAAN työhyvinvointiin kuuluvat terveellinen, turvallinen, mielekäs ja palkitseva työ, ammattitaito, hyvä johtaminen sekä mahdollisuus työn ja vapaa-ajan harmoniaan. Työhyvinvoinnin käsite nojaa myös hyve-etiikkaan: ollaan hyvän tekemisen äärellä. Kun hyvään kiinnitetään huomiota, se lähtee kasvamaan.
Kun perustarpeet eli turvallisuus, yhteisöllisyys ja arvostus täyttyvät, ihmisen on mahdollista hyödyntää täysipainoisesti omia kykyjään. Vaikka työelämä on muuttunut paljon, ihminen psykofysiologisena olentona on muuttunut varsin vähän. Tarpeet säätelevät edelleen hyvinvointia.

YHDISTÄMÄLLÄ TARVEHIERARKIA ja työhyvinvointi syntyvät Työhyvinvoinnin portaat: terveys, turvallisuus, yhteisöllisyys, arvostus ja osaaminen. Näihin sisältyy hyvä johtaminen. Kyseessä voisi oikeastaan olla työhyvinvoinnin liukuportaat. Kehittäminen etenee hierarkian tavoin alhaalta ylöspäin, mutta myös ylhäältä alas. Osaamisen varmistaminen tekee mahdolliseksi arvostuksen kokemuksen, josta seuraa sujuva yhteistyö. Se taas lisää avoimuutta, luottamusta sekä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä.

Ergo tarkoittaa työtä ja nomos luonnonlakeja. Ergonomia on työhyvinvoinnin monitiedettä ihmisen hyväksi. Lisäksi tarvitaan työlainsäädäntöä, työehtosopimuksia, työpaikkakohtaisia sääntöjä ja sopimuksia, työelämän tutkimusta, suosituksia ja hyviä käytäntöjä – sekä tahto tehdä hyvää itselle ja muille!

Päivi Rauramo toimii asiantuntijana Työturvallisuuskeskuksessa.

Lue lisää: Työhyvinvoinnin portaat

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje