Lyhyet

Työntekijöiden tarkkailu kameravalvonnalla toi tuomion kahvilayrittäjälle

| Teksti: Helinä Kujala

Kahvilayrittäjä oli tarkkaillut työntekijöidensä työskentelyä kameravalvonnan avulla. Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut yrittäjän 50 päiväsakkoon, koska tämä oli rikkonut yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia. Lisäksi yrittäjän on maksettava työntekijöille korvauksia näiden kokemista oikeuden loukkauksista.

Työnantaja oli kertonut tallentavasta kameravalvonnasta työntekijöille, mutta jättänyt mainitsematta, mitä kamera kuvaa ja miten tallenteita käytetään. Työntekijät eivät myöskään tienneet, että kamera välittää myös ääntä.

Työntekijät olivat huomanneet, että työnantaja tarkkaili heitä kameravalvonnan avulla ja puuttui sen perusteella heidän työskentelyynsä. He kokivat tilanteen ahdistavaksi. Työnantajan mukaan kameravalvonnalla pyrittiin estämään varkauksia.

Käräjäoikeus katsoi, että kamaravalvonta ei täyttänyt sille laissa säädettyjä edellytyksiä ja sillä oli puututtu työntekijöiden yksityisyyteen enemmän kuin oli välttämätöntä. Työnantaja oli käyttänyt kameravalvontaa työntekijöiden tarkkailemiseksi eikä vain varkauksien estämiseksi.

Kameravalvontaa sääntöjen mukaan

Kameravalvonnassa on huomioitava työntekijän oikeus yksityisyyden suojaan. Työsuojelun vastuualueen ylitarkastaja Auni Miettinen Itä-Suomen aluehallintovirastosta toteaa, että työnantajalla on oikeus käyttää kameravalvontaa esimerkiksi omaisuutensa turvaamiseksi. Kamerat voi kohdentaa työntekijöiden työpisteisiin vain tietyissä, laissa erikseen mainituissa tilanteissa.

Kameravalvonnan toteuttamista on käsiteltävä yhteistoiminnassa työntekijöiden kanssa. Heille on kerrottava, mitä ja miksi kuvataan sekä se, milloin ja mihin tarkoitukseen näin saatuja tietoja käytetään.

(Lähteenä Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje