Työturvallisuus

12 tunnin työvuorot eivät heikentäneet turvallisuutta – väsymys voi silti iskeä matkalla kotiin

Monilla teollisuuden työpaikoilla suositaan 12 tunnin vuorojärjestelmää. Sen etuja ovat vuoronvaihtojen vähentyminen, tuplavuorojen poistuminen ja pitkä yhtenäinen vapaa työvuorojakson jälkeen. Työturvallisuudessa on hyvä huomioida pitkien työvuorojen vaikutukset altistumiseen ja väsymysriskiin yövuoron jälkeen.

| Teksti: Kirsi Väisänen
Mies istuu autossa nojaten rattiin.

Työterveyslaitoksen tutkimuksessa selvitettiin turvallisuuskäyttäytymistä 12 tunnin työvuorojen aikana sekä turvallisuuskäyttäytymisen yhteyksiä vireyteen, stressiin ja palautumiseen. Lisäksi selvitettiin työvuoroihin liittyvää väsymysriskiä työmatkaliikenteessä ja yhteyksiä työturvallisuuteen sekä altistumiseen kemiallisille ja fysikaalisille tekijöille.

Kahdentoista tunnin vuorolla työntekijöiden väsymys ja stressi tai muut kuormitustekijät eivät olleet niin voimakkaita, että olisi havaittu mitään turvallisuuteen haitallisesti vaikuttavaa tekijää, kertoo hankkeen vetäjä, Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Tomi Kanerva Telma-lehden artikkelissa. Kanerva huomauttaa myös, että toteutunut turvallisuus perustui paljolti myös siihen, että molemmissa tutkituissa yrityksissä turvallisuusasiat oli jo lähtökohtaisesti hoidettu huolellisesti.

Tulokset osoittivat, että pitkien työvuorojen jälkeen työmatkojen turvallisuuteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Myös altisteiden arviointi ja hallinta saattavat vaatia tarkastelua. Pitkä työvuoro altistaa tavallista työvuoroa pidempään mahdollisille kemiallisille ja fysikaalisille altisteille.

Hankkeen tulosten ja kirjallisuuskatsauksen perusteella koottiin suositukset työpaikoille, joissa tehdään vähintään yhdeksän tunnin työvuoroja.

  1. Kerää systemaattisesti tietoa työvuoron keston yhteydestä turvallisuuskäyttäytymiseen ja sitä sääteleviin tekijöihin, läheltä piti -tilanteisiin ja työtapaturmiin.
  2. Kartoita työntekijöiden omia havaintoja ja käsityksiä työvuoron keston yhteydestä työturvallisuuteen. Ota työntekijät mukaan työturvallisuuden kehittämiseen.
  3. Huolehdi, että pitkien työvuorojen väliin jää aikaa vähintään 11 tuntia. Peräkkäisiä työvuoroja saa olla enintään 5 ja yövuoroja enintään 2. Työvuorojen kiertosuunnan tulisi olla myötäpäivään.
  4. Vähennä väsymysriskiä yövuoron jälkeen. Järjestä tila nokosten ottamista varten ja koulutuksia aiheesta.
  5. Korjaa tarvittaessa kemiallisten altisteiden työhygieeniset raja-arvot suhteessa työvuoron tai keskimääräiseen työviikon kestoon. Huomioi altisteen vaikutustavat ja puoliintumisaika.
  6. Päivitä meluasetus (85/2006) ja/tai sen soveltamisohjeet. Huomioi pitkiä työvuoroja sisältävät työaikamallit.

Tutkimusraportti: Työturvallisuuden hallinta 12 tunnin työvuoroissa – vireyden, turvallisuuskäyttäytymisen ja työympäristöaltisteiden väliset yhteydet.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje