Lyhyet

Asetehtaan tapaturmasta yhteisösakko

| Teksti: Helinä Kujala

Asetehtaassa sattuneesta työtapaturmasta koitui työnantajayhtiölle 60 000 euron yhteisösakko. Lisäksi tehtaan liiketoimintajohtaja ja työnjohtaja saivat 30 päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta.

Hyvinkään käräjäoikeuden tuomio koskee riihimäkeläisessä tehtaassa vuonna 2016 sattunutta tapaturmaa, jossa työntekijä loukkaantui vakavasti hioessaan kiväärin piippua kärkisorvilla. Hän oli pitänyt käsillään kiinni piipun ympärille laitetusta hiomapaperista poistaakseen piipusta ruostejäljen, kun käsi jäi kiinni pyörivään sorviin.

Vastaajien mukaan aseiden korjaustehtäviä hoitanut työntekijä oli toiminut ohjeiden vastaisesti, koska tämän tehtäviin ei kulunut ruosteenpoisto. Hiontatyö oli ohjeistettu tehtäväksi viimeistelyosastolla, ja piippujen hiontatyötä varten oli erikseen nauhahiomakone. Vastaajat kiistivät tienneensä, että korjauspisteessä olisi tehty piippujen pintahiontaa.

Käräjäoikeus näki kuitenkin puutteita työnjaon ja työtehtävien määrittelyssä. Työtapoja ei ollut valvottu riittävästi, koska tehtaalla oli useiden vuosien ajan tehty toisen osaston tehtäviin kuuluvaa työtä, vaarallisella työmenetelmällä. Kärkisorvilla työskentelyn haitta- ja vaaratekijöitä ei ollut tunnistettu ja arvioitu riittävän huolellisesti. Käräjäoikeuden mukaan piippuosastolla ei myöskään ollut toimivaa järjestelmää aseiden korjaustehtävissä yksin työskennelleen työntekijän perehdyttämiseksi työhön, työvälineisiin ja turvallisiin työmenetelmiin.

– Työturvallisuuden perusasiana on se, että työnantajan pitää olla tietoinen työympäristön tilasta. Huolellisen riskienarviointimenettelyn ja työtapojen jatkuvan tarkkailun perusteella työnantajan täytyy tietää, minkälaisia
tilanteita työntekijöille tulee eteen työssään. Tätä kautta voidaan puuttua vääriin työtapoihin ja työhön voidaan antaa oikeat ohjeet ja perehdytys, huomauttaa työsuojelulakimies Esa Airola Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Airola korostaa, että työntekijöiden opastukseen ja perehdytykseen on kiinnitettävä huomioita, vaikka perehdyttäjänä toimisi työpaikan paras asiantuntija. Vaarallisten koneiden kanssa on erityisesti huolehdittava siitä, että perehdytys ja opitun varmistaminen voidaan tehdä työpaikalla ilman haittatekijöitä.

(Lähteenä Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje