Blogi

Esimies, edistä kehittämistä ja vaali keksimisen iloa!

Usein kuulee puhuttavan että pienimuotoinen kehittäminen on resurssien tuhlausta. Kaikki kehittävät toisistaan riippumatta lähes samaa asiaa, sen sijaan että levitettäisiin yhtäällä keksittyä laajempaan käyttöön. Onko kyse siitä, että kehittämistä ei johdeta? Vai olisiko pidettävä huolta siitä, että ruohonjuurella säilyy aina myös keksimisen ilo, jonka tuottama energia vauhdittaa uudistuksia?

Työntekijöiden aloitteesta lähtevä kehittäminen alkaa nykyisin kuulua johtajien juhlapuheiden tavoitteissa. Työntekijöillä on lupa ja jopa velvollisuus kehittää omaa työtään asiakkaan parhaaksi. Pelkkä lupa kehittää ei kuitenkaan riitä, tai muuten innostus tyrehtyy. Tarvitaan tekoja, jotka tukevat kehittämistä.

Työntekijälähtöinen innovaatio tarkoittaa, että työntekijän resurssit, kuten luovuus, ideat, osaaminen ja ongelmanratkaisukyvyt, ovat innovaatioita edistävä voima. Jotta ideat jalostuisivat uudistuksiksi, vaaditaan esimiehiltä ruohonjuurelta lähtevien ideoiden huomaamista, niiden kannustamista ja tukemista.

Hyvien ideoiden tunnistaminen ei ole helppoa. Niissä ei lue: ”Tämä on hyvä idea”, vaan niiden näkeminen liiketoimintaa uudistavina mahdollisuuksina pitää kuvitella. Kun työntekijä esittää ideansa, esimiehen pitää ennakoida: mitä jos tämä olisi käytössä laajemmin organisaatiossani – miten se näkyisi? Mitkä sen hyödyt olisivat?

Työntekijä on kiinnostunut ideansa käyttöönotosta yleensä lähinnä omassa työssään ja lähiympäristössään. Esimiehen on turvattava hyvien ideoiden, kuten parempien toimintatapojen, leviäminen laajempaan käyttöön. Tämä vaatii levittämispuhetta ja tekoja. Hänen on puhuttava idean  puolesta, kannateltava sitä, vaikka ilmenisi vastustusta.

Esimiehen on mietittävä: Kuka ja miten parannusta voisi levittää? Kuka saa käyttää tähän aikaansa? Mistä resurssit levittämiseen löydetään?

Esimies on virallisesti valjastettu organisaatiossa viemään läpi strategiasta lähteviä muutosprosesseja. Työntekijöistä lähtevät ideat tuntuvat joskus istuvan vallitsevaan strategiaan, joskus taas eivät. Esimiehen tehtävä välimaastossa on koordinoida nämä toisiinsa.

Aina kyse ei ole yhteensovittamisesta. Joskus esimiehen on nähtävä, että ruohonjuuritasolta nouseva idea vaatii strategian muuttamista. Se puolestaan vaatii rohkeutta kyseenalaistaa ja perustella hauraan idun mahdollisuuksia.

Pähkinänkuoressa esimiehen teot työntekijälähtöisen kehittämisen mahdollistajana ovat siis: 1) Kannusta. 2) Levitä. 3) Koordinoi.

Lisäksi esimies pitää huolta, että organisaatiossa on riittävästi areenoita yhteiselle kehittämiselle, keksimisen ilon kukoistamiselle. Tämä vaatii tietyn ajan ja paikan pyhittämistä arjen rutiinien välissä sen miettimiselle, miten asioita voisi tehdä toisin. Kehittämisestä voi tehdä rutiinin, vaikka jokainen idea vaatii omanlaisiaan johtamistekoja vakiintuakseen.

 

Teksti: Eveliina Saari

Eveliina Saari työskentelee erikoistutkijana Työterveyslaitoksessa ja tutkii TOIMI-hankkeessa työntekijälähtöistä kehittämistä tukevaa esimiestoimintaa.

TOIMI-hanke tutkii kahden työntekijälähtöisen kehittämismenetelmän, ITU! -Innovaattorin työkirjan ja Kehitysvuoropuhelun käyttöä vanhuspalvelutyössä. Hankkeen toteuttaa Työterveyslaitos Työsuojelurahaston tuella.

 

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje