Lyhyet

Kaivoksiin parempaa työturvallisuutta

| Teksti: Sanna Alajoki

Kaivosten tulipalot ja sortumat vaarantavat ihmishenkiä, joskin alan työturvallisuustilanne on tilastojen valossa parempi kuin teollisuudessa keskimäärin. Todella vakavasta kaivosonnettomuudesta on aikaa 13 vuotta.

”Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin tilastojen mukaan teollisuuden keskiarvo työtapaturmataajuudessa on yli 30 onnettomuutta miljoonaa työtuntia kohden. Kaivosteollisuudessa taajuus on 13,9. Se on laskenut koko ajan, vaikka työntekijöiden määrä on kasvanut ja alalle on tullut uusia toimijoita”, kertoo Pertti Kortejärvi. Kortejärvi toimi projektipäällikkönä vuodesta 2012 viime kevääseen jatkuneessa Tekesin rahoittamassa projektissa, jossa pyrittiin kaivosalan turvallisuuskulttuurin kehittämiseen.

Tarve alan yhteiselle kehitystyölle kasvoi 2000-luvun alkupuolella, jolloin kaivosalalle tuli uusia toimijoita, myös ulkomailta, ja maahan avattiin uusia kaivoksia. Samaan aikaan lainsäädäntön uudistui.

Kaivosalan turvallisuutta lähdettiin kehittämään Työterveyslaitoksen koordinoimalla MainaRi-projektilla 2006 kuuden kaivoksen kesken. MainaRi-projektin päätyttyä työtä jatkamaan perustettiin vuonna 2011 Kaivosturvallisuuden neuvottelukunta. Siinä ovat mukana kaikki kaivosluvan haltijat sekä useita viranomaisia ja tutkimuslaitoksia.

”Turvallisuudesta työhyvinvointia, laatua ja tuloksellisuutta” -projektissa kehitettyjä toimintamalleja on jo hyödynnetty toimialalla käytettävissä opetusmateriaaleissa ja oppaissa.

Yksi projektin konkreettisimmista tuloksista on kaivosten kriisinhallintaohjeistus, jota pilotoitiin Pyhäsalmen kaivoksessa. Toimintamallissa on ensiksi tunnistettu mahdolliset riskit ja kaivos on tehnyt niihin liittyvät ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Sen lisäksi mallissa on laadittu erilaisille onnettomuusskenaarioille omat reagointimallinsa. Näin onnettomuustilanteen alussa jää pois turha pohdinta, ja hälytykset osataan tehdä oikeille tahoille oikeaan aikaan.

Kriisiohjeistusta ei ole jouduttu testaamaan käytännössä. Mutta jo sen olemassaolo ohjaa Pertti Kortejärven mukaan kaivosyrityksiä kehittämään toimintaansa kokonaisvaltaisesti. Osoituksena tästä työtapaturmataajuus kaivoksissa laski projektin aikana.

”Turvallisuus ei ole erillinen saareke irti tuotannosta. Kun toiminta on hyvin suunniteltua ja häiriötöntä, se on myös turvallista. Ja se näkyy myös viivan alla. Yhden työtapaturman kustannukset ovat keskimäärin 5000–8000 euroa.”

(Lähteenä Tekesin tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje