Työelämä

Kun töissä takkuaa, taustalla voi olla oppimisvaikeus

| Teksti: Anita Wendelin | Kuva: OPPIVA-hanke

Aikuisten oppimisvaikeudet ovat tabu, ja ne tunnistetaan työelämässä harvoin. Vielä harvemmin oppimisvaikeuksiin saa työpaikoilla tukea tai on tarjolla apuvälineitä. Mutta nyt on.

Työ sujuvaksi! -materiaali on tuotettu aikuisten perustaitojen ja oppimisvaikeuksien tueksi työpaikoilla. Tekijöinä ovat Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin -hanke (OPPI-VA) sekä työpaikat, muun muassa Fazer Makeiset ja Leipomo, SOL Palvelut Oy ja Väinö Paunu Oy.

– Materiaalin tarkoituksena on lisätä esimiesten ja työntekijöiden tietoa sekä aikuisten perustaitojen merkityksestä uuden oppimisessa että oppimisvaikeuksista, jotka vaikuttavat työn sujuvuuteen koko työyhteisön tasolla, sanoo hankepäällikkö Mervi Ylitalo Työväen Sivistysliitosta.

Oppimisvaikeus voi vaikuttaa perustaitoihin

Oppimisvaikeuksia on arviolta jopa 10–20 prosentilla aikuisista. Oppimisvaikeus voi ilmetä työpaikalla yksittäisessä työvaiheessa niin sanottuna lokaalivaikeutena, esimerkiksi hitaana lukemisena, kirjoittamisen vaikeutena tai toistuvana virheenä. Se voi näkyä työtehtävän välttelynä.

Oppimisvaikeudet ovat yksi keskeinen riskitekijä opinnoista ja työelämästä syrjäytymiselle ja ongelmien kasautumiselle. Työpaikalla oppimisvaikeuksien kanssa elävät ihmiset ovat hukattu lahjakkuusreservi. Heidän osaamisensa jää usein huomaamatta.

– Oppimisvaikeus ei saa estää työntekijää suoriutumasta tehtävistään, vaan tukea ja välineitä on oltava olemassa, Ylitalo sanoo.

Työ sujuvaksi! -materiaali tukee työnantajaa ja auttaa työntekijää

Työelämän jatkuva muutos, tarve uudistua ja oppia uutta sekä digitalisaation lisääntyminen haastavat sekä työtekijöitä että työnantajia. Työpaikoilla tulisi tiedostaa ja tunnistaa, millaisesta tuesta työntekijät hyötyvät, ja räätälöidä työohjeet sen mukaan.

Työ sujuvaksi! -materiaali tarjoaa työnantajille maksutta tukea, ohjeita ja apuvälineitä ja hyötysovelluksia. Harva työnantaja esimerkiksi tietää, että TE-toimistosta voi hakea työolosuhteiden järjestelytukea apuvälinehankintoihin tai työpaikan muutostöihin 4 000 euroon saakka henkilöä kohden. Tavoite on, ettei työntekijä mahdollisen oppimisvaikeuden vuoksi syrjäydy työelämästä.

– Materiaali helpottaa työpaikoilla myös asioiden puheeksi ottamista eli dialogisuutta. Usein työohjeita voi myös selkeyttää esimerkiksi kuvien, videoiden, animaatioiden tai vaikka sanelun avulla. Myös erilaisia digitaalisia sovelluksia voi ottaa käyttöön esimerkiksi älypuhelimeen, Ylitalo sanoo.

Työntekijän virheet vähenevät, itseluottamus kasvaa

– Mielikuva on, että koulussa oppimisvaikeudet tunnistetaan, mutta kun ihminen siirtyy työelämään, oppimisvaikeudet jäävät koulun penkille. Näinhän ei käy, vaan oppimisvaikeudet ovat ihmisen selkärepussa aina, siinä missä hyvätkin oppimiskokemukset, Ylitalo toteaa.

Hänen mukaansa aikuinen ihminen kompensoi näitä vaikeuksiaan eri tavoin ja oppii myös välttelemään hankaliksi kokemiaan tehtäviä. Samalla hän usein myös sulkeutuu eikä tartu uusiin haasteisiin, mikä voi aiheuttaa hankaluuksia työelämässä.

Kun työntekijän haasteet ja mahdollisesti taustalla ollut oppimisvaikeus on tunnistettu ja apuvälineet on otettu käyttöön räätälöidysti ja tehtävien mukaan, työstä tulee aiempaa sujuvampaa, virheet vähenevät ja pulmiin löytyy ratkaisuja. Työntekijän itseluottamus ja motivaatio kasvavat.

Myös työhyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta ollaan ydinasioiden äärellä.

– Vältytään siltä, että oletetaan jonkun olevan hankala tyyppi tai laiska, tai väärässä työpaikassa. Näillä tekijöillä on merkitystä myös työpaikkakiusaamisen ehkäisyssä, Ylitalo sanoo.

– Kaikkien työntekijöiden tulisi päästä toteuttamaan oma potentiaalinsa työelämässä, tuomaan osaamisensa ja ideansa työn kehittämiseen, hän jatkaa.

SOL Palvelut Oy tyytyväinen tulokseen

Sol Palvelut Oy:n henkilöstön kehityksen johtaja Merja Oljakka kertoo yrityksen hyötyneen hankkeesta. Hän kannustaa myös muita yrityksiä tarttumaan mahdollisuuteen.

– Aloitimme henkilöstökyselyllä, joka kohdistettiin tutoreille ja työhyvinvointimentoreille sekä yhden piirin palveluvastaaville. Tarkoituksena oli selvittää muun muassa työssäoppimista ja sitä, millaisia haasteita on lukemisessa, kirjoittamisessa, kielellisesti sekä kyvyssä hahmottaa. Kartoitimme, millaista tukea tarvitaan, samoin kuin työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä työn kuormitustekijöitä. Kyselyä purettiin esimiesten kanssa, Oljakka kertoo.

– Olemme myös oppineet uutta ja löytäneet uusia näkökulmia asioiden tekemiseen, muun muassa selkokielisyyttä, uusia kuvauskulmia ja tekniikoita.

Oljakka toteaa, että yrityksessä on toki aiemminkin tehty paljon kuvallisia ohjeita ja myös videoita. Hanke avasi entistä enemmän sitä, millainen merkitys videoilla ja 360-kuvalla on perehdyttämisessä, työn ohjaamisessa, työturvallisuudessa ja ergonomisessa työskentelyssä sekä kehittämisessä. Oppia on tarkoitus hyödyntää myös jatkossa.

– Ja ennen kaikkea erilaisten oppijoiden ymmärtäminen on lisääntynyt. Muille työnantajille haluankin lähettää viestin, että kannattaa rohkeasti ja uteliaasti hyödyntää tätä mahdollisuutta.

Kuvateksti: Onnistumisen iloa Sol Palvelut Oy:ssä asiantuntija Riikka Marttisen ohjauksessa.

Lue myös: Erilaiset oppijat työelämässä

Lisätietoa: Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin, ESR-hanke 2017-01/2019.
Työnantajia varten tuotettu maksuton Työ sujuvaksi! -materiaali julkaistaan 13.12.2018.

Hankkeessa oli mukana useita yrityksiä ja ammattiliittoja

Hankkeen toteuttamiin koulutuksiin ja tukimateriaalin tekoon osallistui useita yrityksiä, muun muassa Etelä-Hämeen Marttapalvelut, Fazer Makeiset ja Leipomo, Fazer Food Services, Kiinteistöpalvelu Kariniemi, Kyrel, Silta-Valmennus, SOL Palvelut, Väinö Paunu ja Orkla Foods. Ammattiliitoista mukana olivat SAK, PAM, AKT ja SEL. Yhteyshenkilöinä toimi yritysten pääluottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja ja luottamusmiehiä sekä henkilöstöpäälliköitä, koulutuspäälliköitä ja yksiköiden johtajia.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje