Blogi

On aika keskustella inhimillisten tekijöiden vaikutuksesta turvallisuuteen

| Kuva: Työterveyslaitos

Käsite inhimilliset tekijät turvallisuudessa on alkanut vakiintua työelämäkeskusteluun.

Se on hyvä asia. Se kertoo, että jotain on tapahtumassa, tietoisuus inhimillisen tekijän vaikutuksesta työturvallisuuteen on kasvanut ja käsite selkiintynyt. Aihetta tarkastellaan, jotta näkökulma sisäistyisi osaksi normaalia turvallisuustyötä.

On tärkeää hahmottaa aihepiiri kokonaisvaltaisesti ja ratkaisukeskeisesti. Kapea-alaiset tulkinnat vievät pohjaa pois hedelmälliseltä kehittämiseltä.

Inhimillisen tekijän näkökulma on hyvässä nosteessa. Työterveyslaitokselle viime vuonna perustettu työturvallisuuden tutkimusprofessuuri huolehtii seitsemän vuoden tutkimusstrategian turvin siitä, että ihmislähtöinen turvallisuus pysyy otsikoissa ja työn alla.

Keskeiset tavoitteet ovat, että tietoisuus turvallisen työn hyödyistä lisääntyy, osaajien määrä kasvaa ja työpaikoille luodaan konkreettisia työturvallisuuden välineitä ja malleja, joissa inhimillisten tekijöiden näkökulma on huomioitu. Tiedettä ja kansainvälistä verkottumista teemme, jotta emme käperry sisään päin.

Inhimillinen tekijä tarkoittaa laajempaa asiaa kuin vain ihmisen toimintaa tai sitä, että ihmisen toiminta olisi luupin alla. Kyse on siitä, että toimintajärjestelmän tulee tukea ihmisen toimintaa. Jotta tämä on mahdollista, tulee ensin ymmärtää, millaisia piirteitä ihmisen toimintaan liittyy ja mitä tekemällä ihmisen toimintaa voidaan työpaikalla parhaiten tukea.

Tarkoitus on ymmärtää niiden taustatekijöiden merkitys, jotka ihmisen kautta vaikuttavat työturvallisuuden toteutumiseen: Miten työt on järjestelty, miten niitä johdetaan, miten muutokset on hallittu, miten arjen toimintaa ymmärretään? Mikä auttaa onnistumaan työssä?

Inhimilliset tekijät ovat onnistumisen edellytyksiä. Niitä tulee ymmärtää, jotta toimintaa voidaan ohjata entistä turvallisemmaksi ja tuottavammaksi niin, että ihmiset pysyvät hyvinvoivina.

Viimeaikaisissa tutkimuksissamme olemme tuottaneet neljä opasta, joihin tutustumista suosittelemme. Oppaat kuvaavat aihetta hyvin käytännönläheisesti, silti teorioihin pohjaten. Mallit sopivat laajasti useille eri aloille:

Inhimilliset tekijät turvallisuudessa: Onnistuneen kehittämisen elementtejä (julkari.fi)

Työprosessin mallintaminen työn yhteisen kehittämisen välineenä (julkari.fi)

Turvallisesti raiteilla: Opas inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden huomiointiin työssä (julkari.fi)

Ihmisen toiminta turvallisuudessa ja inhimilliset tekijät | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Toivon, että suomalaiset työpaikat ottavat omakseen nykyaikaisen turvallisuusajattelun. On aika keskustella inhimillisten tekijöiden vaikutuksesta turvallisuuteen. Miten omalla työpaikallasi voi kehittää työtä yhdessä?

 

Kirjoittaja on Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori.

Tiedolla työkykyä: Anna-Maria Teperi

Neljä tutkimusprofessoria aloitti työrupeamansa Työterveyslaitoksessa kesäkuun 2021 alussa. Kukin tutkimusprofessori esittelee oman tutkimusalueensa vuorollaan TTT-lehdessä. Anna-Maria Teperi aloittaa sarjan kirjoittamalla työturvallisuudesta. Jaana Laitinen jatkaa työterveysepidemiologiasta, Annina Ropponen työkuormituksen hallinnasta ja Tiina Santonen työtoksikologiasta seuraavissa numeroissa.

Kommentit

  1. Inhimillisten tekijöiden vaikutus onnistumiseen työssä, onnistumiseen haastavissa, merkityksellistä tilanteissa, urheilusuorituksissa ping @satu.kaski #urheilupykologia. Triggerit haavoittavat ja dominoivat toimintakykyä täyttävän monissa tilanteissa.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje