Yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että työhyvinvoinnin tärkein tekijä on työilmapiiri. Seuraavaksi tärkeimmät tekijät ovat motivoiva työ ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Työhyvinvointilähteinä häntäpäähän jäävät palkka ja uralla eteneminen. Tiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton teettämään tutkimukseen, johon vastasi yli kaksi tuhatta 18–79-vuotiasta suomalaista.

– Työilmapiirillä on suuri merkitys työhyvinvointiin ja myös aiemmat tutkimukset osoittavat, että henkilöstöön ja tuotekehitykseen panostavat yritykset ovat muita useammin voitollisia, kertoo Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö Jokke Eljala.

Eljalan mukaan tuottavat työntekijät ovat tyytyväisimpiä työntekijöitä. Sama pätee toisinpäin: tyytyväiset työntekijät ovat tuottavampia kuin tyytymättömät. – Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että työhyvinvointi näyttäisi olevan kaiken perusta ja sitä kehittämällä organisaatiot ja yritykset pääsevät parempiin tuloksiin.

Suomalaisten mukaan vastuu työyhteisön hyvinvoinnista on jokaisella työyhteisön jäsenellä. Erityisesti kaikkein nuorimmat ja vanhimmat vastaajaryhmät painottavat oman vastuun merkitystä. Lähes saman verran, 93 prosenttia vastaajista, on sitä mieltä, että organisaatioiden tulee kantaa vastuuta työntekijöidensä hyvinvoinnista myös taloudellisesti vaikeina aikoina. Tätä mieltä ovat erityisesti naiset, kaikkein nuorinta ja vanhinta ikäryhmää lukuun ottamatta.

94 prosenttia suomalaisista ajattelee, että työ luo hyvinvointia. Tätä mieltä ovat etenkin vanhimmat ja nuorimmat miehet sekä yli 35-vuotiaat naiset.

– Suomalainen työ perustuu yhteistyölle ja luottamukselle. Se on hyvinvoinnin lähde, joka pitää meidät maailmankartalla myös seuraavat sata vuotta. Yhdessä tekeminen ja jakaminen sekä toisten ihmisten auttaminen luovat uusia ideoita ja hyvinvointia, toteaa Eljala.

– Myös Työterveyslaitoksen selvitys nuorten työntekijöiden työelämäodotuksista tukee näitä Suomalaisen Työn Liiton kyselyn tuloksia. Kun kysyimme nuorilta heidän näkemyksiään hyvästä työpaikasta, nousivat työyhteisöön liittyvät asiat listan kärkeen, kertoo erikoistutkija Auli Airila Työterveyslaitoksesta.

Mitkä ovat mielestäsi työhyvinvoinnin tärkeimpiä tekijöitä Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan:

 1. Hyvä työilmapiiri 52 %
 2. Motivoiva työ 37 %
 3. Mahdollisuus vaikuttaa oma työn sisältöön ja toimenkuvaan 29 %
 4. Turvattu työpaikka 24 %
 5. Joustavuus työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa 22 %
 6. Alaisiinsa luottava esimies 21 %
 7. Mahdollisuus hyödyntää omia vahvuuksia 20 %
 8. Viihtyisä ja toimiva työympäristö 16 %
 9. Yhdessä tekemisen henki 16 %
 10. Hyvät työtoverit 15 %
 11. Välittävä esimies 14 %
 12. Itsensä kehittämisen mahdollisuudet 13 %
 13. Hyvä palkka 12 %

(Lähteenä Suomalaisen Työn Liiton tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje