Lyhyet

Työtä muokaten pehmeämpi paluu töihin

| Teksti: Helinä Kujala

Mielenterveyden häiriöön sairastuneen työntekijän työhön paluuta voidaan tukea työtä muokkaamalla. Työterveyslaitoksen erityisasiantuntijan Pauliina Mattila-Holapan mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia esimerkiksi työajan lyhentämisestä, työtehtävien väliaikaisesta muuttamisesta tai työtilan rauhoittamisesta. Työn muokkauksessa voidaan myös hyödyntää parityöskentelyä, ja ylipäätään työtovereiden tuki on tärkeää.

– Työn muokkauksen suunnittelu on työntekijän, esimiehen ja työterveyshuollon yhteistyötä, korostaa lääkintöneuvos Riitta Sauni sosiaali- ja terveysministeriöstä.

– Työn muokkaus ei perustu diagnoosiin, vaan pitää tunnistaa ne työn piirteet ja tilanteet, joissa on sairauden vuoksi vaikea pärjätä. Työterveyshuolloilla on asiantuntemusta työntekijän terveyden ja työn suhteen arvioimiseen. Käytännön järjestelyissä esimiehen rooli on keskeinen, Sauni jatkaa.

Vaikutukset työkykyyn usein ohimeneviä

Kelan korvaamista sairauspäivistä noin joka neljäs johtuu mielenterveyden häiriöstä, ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevista noin puolet on määräaikaisella tai pysyvällä eläkkeellä mielenterveyden häiriön vuoksi.

Yleisin työkyvyttömyyttä aiheuttava mielenterveyden häiriö on masennus. Sairauksissa on kuitenkin laaja kirjo, eivätkä kaikki niistä vaikuta työkykyyn samalla tavoin. Mielenterveyden häiriö voi ilmetä työpaikalla esimerkiksi nopeana väsymisenä ja keskittymisvaikeuksina, aloitekyvyttömyytenä, pelkona toimia sosiaalisissa tilanteissa, mielialan vaihteluina tai huonommuuden tunteina.

– Vaikutukset työkykyyn ovat usein ohimeneviä. Toipuminen tapahtuu kuitenkin pidemmän ajan kuluessa, ja sopivasti mitoitettu työ voi edistää toipumista, Mattila-Holappa toteaa.

– Samoja työn muokkauksen keinoja voidaan hyödyntää myös liiallisesti kuormittuneen työntekijän tukemisessa, vaikka kyse ei olisi varsinaisesta sairaudesta.

Jos sairastumiseen on vaikuttanut esimerkiksi liian suuri työmäärä tai epäasiallinen kohtelu, työpaikan epäkohtia on korjattava laajemmin kuin yksittäisen työntekijän työtä muokkaamalla.

Työn muokkauksen keinoihin voi tutustua Työterveyslaitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön tuoreessa oppaassa Työn muokkauksen keinot, kun mielenterveyden häiriö vaikuttaa työkykyyn.

(Lähteenä Työterveyslaitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje