Työhyvinvointi

Sairauspäivärahaa mielenterveyssyistä saaneiden määrä ennätyslukemissa

Mielenterveysongelmat veivät jo yli 100 000 suomalaista pitkälle sairauspoissaololle vuonna 2023. Sairauspäivärahaa saaneiden kokonaismäärä vähentyi.

| Teksti: Kirsi Väisänen | Kuva: Shutterstock

Mielenterveyden häiriöistä on tullut selvästi suurin syy suomalaisten pitkille sairauspoissaoloille.

Mielenterveyden häiriöt saavuttivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sairauspoissaolojen syynä vuonna 2019 ja ohittivat ne vuonna 2021. Kasvu on ollut voimakasta vuoden 2016 jälkeen, ja se jatkui edelleen vuonna 2023. Mielenterveyssyistä sairauspäivärahaa saaneiden määrä kasvoi 3 prosenttia eli vajaalla 3 000 henkilöllä edellisestä vuodesta.

Sairauspäivärahaa mielenterveyden häiriöiden perusteella saaneiden määrän kasvu liittyi erityisesti ahdistuneisuushäiriöihin. Ahdistuneisuushäiriöiden diagnoosiryhmässä kasvua oli 7 prosenttia, ja lähes 50 000 henkilöä sai sairauspäivärahaa ahdistuneisuushäiriöiden perusteella vuonna 2023.

Kela korvaa sairauspäivärahalla työikäisten suhteellisen pitkiä, vähintään kymmenen arkipäivää kestäviä sairauspoissaoloja.

– Mielenterveysongelmien yleistyminen sairauspoissaolojen syynä kuvastaa muutosta työssä ja yhteiskunnassa. Jos kehityksen suuntaa halutaan muuttaa, on tärkeä puuttua muun muassa työoloihin ja sellaisiin yhteiskuntarakenteisiin, jotka lisäävät ihmisten henkistä kuormitusta, sanoo Kelan tutkimuspäällikkö Jenni Blomgren.

Sairauspäivärahaa masennushäiriöiden perusteella saaneiden määrä ei ole enää viime vuosina kasvanut. Sen sijaan Blomgrenin mukaan ahdistuneisuushäiriöistä johtuvien sairauspoissaolojen jatkuva kasvu on huolestuttava kehityssuunta. Ahdistuneisuushäiriöt ovat lisääntyneet kaikkein voimakkaimmin alle 35-vuotiailla.

Sairauspäivärahan saajien kokonaismäärä väheni, taustalla koronakehitys

Sairauspäivärahaa saaneiden kokonaismäärä väheni vuonna 2023. Vuoden aikana sairauspäivärahaa sai yhteensä noin 305 000 henkilöä. Saajia oli noin 3 prosenttia eli lähes 10 000 vähemmän kuin edellisvuonna.

Sairauspäivärahan saajien kokonaismäärän pienentyminen johtui vuonna 2023 pääosin koronatilanteen muutoksista. Sairauspäivärahaa koronadiagnoosin perusteella saaneiden määrä väheni jyrkästi edellisvuoden noin 18 000:sta noin 4 000:een.

– Korona on ollut merkittävin syy sairauspäivärahan saajamäärän muutoksiin viime vuosina. Koronavirusdiagnoosi kävi tilapäisesti sairauspäivärahan kannalta suurimpien sairausryhmien joukossa, mutta viime vuonna se ei näkynyt merkittävästi, kertoo Blomgren.

Sairauspäivärahaa tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella saaneiden määrä väheni edelleen hieman.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje