Työturvallisuus

Työturvallisuuden standardi ISO 45001 vähentää päällekkäisyyttä

| Teksti: Kirsi Väisänen | Kuva: Shutterstock

Maaliskuussa julkistettiin työturvallisuuden laaja kansainvälinen standardi. OHSAS 18001 -standardin mukaisesti sertifioiduilla yrityksillä on kolme vuotta aikaa siirtyä uuteen ISO 45001 -standardiin.

Työterveyden ja työturvallisuuden uusi standardi ulottaa menettelyt pidemmälle kuin mitä laki edellyttää. Se tarjoaa organisaatioille viitekehyksen, jossa ne voivat luoda työntekijöille aiempaa terveellisemmät ja turvallisemmat työolosuhteet sekä vähentää työpaikan riskejä.

Sertifiointia Suomessa tekevästä Kiwa Inspectasta kerrotaan, että kymmenisen yritystä on tehnyt siirtymän heidän todentamanaan ja hakemuksia on paljon jonossa.

– Useat yritykset ovat myös lykänneet OHSAS-sertifiointia, koska ovat odottaneet uutta standardia. Yrityksissä nähdään ISO 45001 -standardin mukaisen toiminnan nostavan turvallisuuden tasoa verrattuna OHSAS 18001 -standardiin, sanoo sertifiointijärjestelmän kouluttajana ja tuotepäällikkönä toimiva Sini Ahlgren Kiwa Inspectasta.

Standardi huomioi muut alan ohjeet ja standardit

Vaisala Oyj:n työturvallisuudesta vastaava Mira Saksi katsoo, että juuri kyseisen standardin käyttöönottoa voidaan hyvin perustella sillä, että se sopii hyvin käytettäväksi laadun (ISO 9001) ja ympäristön (ISO 14001) johtamisen standardien kanssa.

– Yksi selkeä syy on integroitavuus, koska meillä on jo uusien ISO-standardin mukaiset laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmät. Standardien vaatimukset ovat yhteneviä, on sitten kyse laadusta, ympäristöstä tai työturvallisuudesta. Se vähentää päällekkäisyyttä.

Saksin mielestä on hyvä, että sertifioinnin myötä johtamisen tehokkuutta tarkastellaan ulkopuolelta käsin. ISO 45001 -standardi tuo hänen mukaansa hyötyjä sekä positiivisen yrityskuvan muodossa että laadun ja kannattavuuden näkökulmasta.

– Haluamme turvallisuuden näkyvän toiminnassamme, olla vastuullinen yritys ja huolehtia sekä omista työntekijöistä, urakoitsijoista että asiakkaan turvallisuudesta. Tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet aiheuttavat sähläystä ja säätöä ja sitä kautta liiketoiminnan menetyksiä. Myös työntekijät arvostavat hyvää työturvallisuustasoa, kukaan ei halua sairastua tai vammautua työpaikalla.

Kaikki mukaan kehitystyöhön

Johtajuus näkyy hyvin vahvasti tässä standardissa, sanoo Kiwa Inspectan Sini Ahlgren.

– Turvallisuus lähtee johdon sitoutumisesta. Ylin johto on vastuussa järjestelmän tuloksista eli paremmasta työhyvinvoinnista ja tapaturmien vähenemisestä.

Vaikka johto on vastuussa, turvallisuutta edistävä toiminta on vietävä koko organisaation asiaksi. Henkilöstön kuuleminen ja osallistuminen ovat saaneet suuren painoarvon uudessa standardissa.

– Jotta saadaan rakennettua turvallisuuskulttuuria, on otettava koko henkilöstö mukaan suunnittelemaan turvallisuutta. Ei niin, että työturvallisuuspäälliköt yksin tekevät sitä.

Ahlgren korostaa koko järjestelmän tuottamien riskien hallintaa. Myös sidosryhmät, kuten asiakkaat ja urakoitsijat, tulee uuden standardin mukaan ottaa mukaan turvallisuustarkasteluun.

ISO 45001 on työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO julkaisi ISO 45001 -standardin maaliskuussa 2018. SFS on vahvistanut standardin kansallisesti ja julkaissut sen suomeksi nimellä SFS-ISO 45001:2018 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät. Vaatimukset ja niiden soveltamisohjeita.
ISO 45001 korvaa laajasti käytetyn julkaisun OHSAS 18001. Organisaatioilla, joilla on akkreditoitu OHSAS 18001 -sertifikaatti, on maaliskuusta 2018 alkaen kolme vuotta aikaa muuttaa työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmänsä vastaamaan uutta ISO 45001:2018 -standardia.

Lähde ja lisätietoa: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Lue myös: Osaaminen työturvallisuuden kivijalkana

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje