Työturvallisuus

Pandemia kysyy malleja riskien hallintaan

Koronavirus toi yritysriskeihin uuden muuttujan: pandemiat. Millaista osviittaa työterveys- ja työturvallisuusstandardi ISO 45001 tuo koronariskin hallintaan teollisuustyöpaikoilla? Esittelemme jutussamme kahden eri organisaation koronatoimia.

| Teksti: Päivi Haavisto | Kuva: Helen, Stora Enso
Mies työvaatteissaan istuu muovisermein eristetyssä valvomotilassa.

ISO 45001 -standardi edistää toiminnan suunnitelmallisuutta, ja eri ISO-standardit tukevat hyvin toisiaan, todetaan sekä Stora Enson Imatran tehtailta että Helsingin energiayhtiöstä Heleniltä.

Yksikön päällikkö Päivi Pyörälä Heleniltä viittaa ISO 14001 -ympäristöjärjestelmään, josta heille on saatu johtamisen mallit ja jonka muoto on sama kuin ISOn työturvallisuusjärjestelmässä.

Standardi on asettanut puitteet myös täysin uuden riskin – koronatartuntojen – torjuntaan.

– Johto on näkyvästi mukana, ja henkilöstö ja vakituiset toimijat on osallistettu koronatoimien suunnitteluun ja toteutukseen. Tiedottaminen on ollut aktiivista, ja yhteisen työmaan ohjeistuksia on tarkennettu, turvallisuuspäällikkö Esko Paananen Stora Ensosta kertoo.

Molemmissa yrityksissä turvallisuuskulttuuria on kehitetty järjestelmällisesti jo pitkään. Yksi kantavista asioista on myös ISOn työturvallisuusjärjestelmän korostama henkilöstön osallistaminen. Siinä tärkeä keino ovat turvallisuushavainnot, joiden tekoon yhtiöissä kannustetaan.

Viestintään uusia väyliä

Stora Enson Imatran tehtaiden viestintäpäällikkö Carita Kurvi kertoo, että  viestintää on mietitty ja toteutettu paljon.

– Keväällä 2020 johto piti säännöllisesti henkilöstölle koronakatsauksen. Sittemmin tilaisuudet ovat lähentyneet henkilöstöinfoja, joissa käsitellään myös muita asioita. Korona on luonnollisesti vielä vahvasti esillä kysymysosiossa.

– Konsernilla on omat koronasivustot, ja intranetissämme on myös tehtaiden oma koronasivusto ohjeineen. Tietoiskuja näkyy tehtaan tiloissa infonäytöillä ja Yammerissa, ja sähköpostia lähetetään, jos kaikki on tavoitettava. Esimiesviestintä on tärkeässä roolissa.

Hän sanoo, että henkilöstöä on saatu osallistumaan hyvin esimerkiksi Teams-infoihin ja -palavereihin. Teamsin käyttö on laajentunut korona-aikana kovasti.

Sekä Kurvi että Paananen kertovat, että syysseisokin ajalta kertyi hyviä kokemuksia ulkopuolisten palveluntuottajien kanssa. Osa uusista käytännöistä jäänee pysyviksi. Esimerkiksi ennen seisokkia pidettiin turvainfoja verkossa ja järjestettiin Teams-alustan avulla turvallisuusiltapäivä, joka tavoitti toimijat hyvin.

Ulkopuolisille ohjeet

Imatran tehtaiden tavaran tai palveluiden toimittajat saavat alueen koronasuojatoimia koskevat ohjeet. Kulkuoikeus on rajattu ainoastaan työn vaatimaksi ajaksi, ja ulkoisen työvoiman käyttöä on vähennetty toiminnan kannalta välttämättömimpään.

Toimittajilta vaaditaan omat valmiussuunnitelmat viruksen leviämisen ehkäisemiseen. Osa toimijoista, kuten siivoojat, ovat tehtaalla vakituisesti. He noudattavat tehtaan sääntöjä ja raportoivat oman koronatilanteensa sekä testitulokset ja altistumiset säännöllisesti.

Tehtaan ostotoiminnoista kerrotaan, että kaikkia ulkopuolisia koskee oman väen tapaan hengityssuojainpakko lähikontakteissa ja että ulkopuolisille on järjestetty alueella oma ruokala sekä omat sosiaali- ja wc-tilat.

Arviointi tuo turva-asiat esiin

Sekä Helen että Stora Enso kuuluvat HSEQ-klusteriin, jossa on toistakymmentä isoa prosessiteollisuuden yritystä sekä niille koneita, laitteita ja kunnossapitopalveluja tuottavia firmoja.

Klusterissa arvioidaan palveluntoimittajien HSEQ (Health, Safety, Environment, Quality) -valmiutta. Tänä vuonna arviointikriteeristöön lisättiin globaaleihin pandemioihin varautuminen.

Ulkopuolinen HSEQ-arvioitsija on KiwaInspecta, mutta kulloiseenkin arviointiryhmään kuuluu ainakin yksi arvioija tilaajayrityksistä. Esimerkiksi Stora Enson Imatran tehtaiden palveluntuottajia arvioitiin vuonna 2020 vähän alle 20.

Imatran tehtaiden ostotoimintojen mukaan arviointi tarjoaa hyvän pohjan keskustella turvallisuusasioista ja löytää niistä yhteinen näkemys palveluntarjoajien kanssa. Samalla pystytään yhdessä kehittämään palvelun laatua. Pisteytys mahdollistaa vertailun eri toimittajien välillä.

HSEQ-arviointi palvelee tavallaan myös ISO-työkaluna. Helenin työsuojelupäällikkö Anton Laari katsoo, että se tuo yritykseen ISO-standardien tavoin järjestelmällisen toiminnan malleja.

Helen Oy:ssä arvioinnilla on eniten merkitystä kunnossapidon palvelutuottajien hankinnassa. Yksikön päällikkö Juhani Vähätalo kertoo, että esille ovat tulleet erityisesti ympäristöasiat, mutta myös työterveys ja laatu.

– Meillä on arvioituja firmoja noin kymmenen, Vähätalo sanoo. Lisäksi klusterissa muidenkin arvioitujen yritysten tulokset ovat jäsenten nähtävissä.

 

Teksti on lyhennelmä TTT-lehdessä 1/2021 ilmestyneestä artikkelista.

 

Kuvateksti: Stora Enson prosessihenkilö Juha Partinen työskentelee yhdessä kartonkikoneiden valvomoista, joka on koronavarotoimena erotettu muoviseinäkkeellä toisesta valvomosta.

Koronatoimia Stora Enson Imatran tehtailla

  • Kaikki, joille se on mahdollista, tekevät etätöitä. Vain kriittiset toimijat pääsevät tehtaalle, ja kaikilta toimijoilta vaaditaan varautumissuunnitelma.
  • Työmatkat on minimoitu. Asiakastapaamiset on siirretty verkkoseminaareihin ja -kokouksiin.
  • Valvomotilat on jaettu suojaseinin lohkoihin. Avokonttoritiloissa toimii varausjärjestelmä, joka varmistaa turvallista työskentelyä.
  • Turvavälit pidetään, ja jos se ei ole mahdollista, lähikontakteissa käytetään hengityssuojainta tai maskia. Tehdas tarjoaa suojaimet.
  • Lähikontakteissa oman tiimin ulkopuolisten kanssa käytetään hengityssuojaimia ja suojalaseja. Tehdas tarjoaa suojaimet myös tätä varten.
  • Jokainen työntekijä pitää kirjaa lähikontakteistaan.
  • Käsien desinfiointipisteitä on eri puolilla tehdasta. Käyttäjät on ohjeistettu desinfioimaan muun muassa tietokoneen näppäimistöt vuoronvaihdon yhteydessä.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje