Lyhyet

Viron ja Etelä-Suomen työsuojelu tiiviimpään yhteistyöhön

| Teksti: Sanna Alajoki

Viron ja Etelä-Suomen työsuojeluviranomaiset ovat alkaneet tiivistää yhteistyötään vuoden 2015 alusta alkaen. Viranomaiset esimerkiksi lisäävät lakisääteisten velvoitteiden laiminlyönteihin liittyvää tiedonvaihtoa.

Yhteistyön tavoitteena on tehostaa niiden yritysten valvontaa, jotka lähettävät työntekijöitä Virosta Suomeen.

“Helsingin metropolialue ja erityisesti Pohjois-Viro ovat monessa mielessä yhteinen työmarkkina-alue, ja on tärkeää, että täällä kaikilla työnantajilla ja työntekijöillä on samat oikeudet ja velvollisuudet. Yhteistyö työsuojeluviranomaisten kesken auttaa molempia osapuolia suuntaamaan valvontaa sinne, missä todennäköisimmin on puutteita”, toteaa työsuojelun vastuualueen johtaja Kaarina Myyri-Partanen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Virosta lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka työskentelee virolaisen työnantajan palveluksessa Virossa, mutta jonka työnantaja lähettää väliaikaisesti Suomeen töihin. Lähetettyjä työntekijöitä on eniten rakennus- ja kuljetusalalla sekä kiinteistöhuollossa. Yli puolet Suomeen lähetetyistä työntekijöistä on virolaisia.

Yleisimmät työsuojelupuutteet ovat lähetettyjen työntekijöiden kohdalla hyvin samanlaisia kuin muidenkin: usein ne liittyvät työaikaan, palkkaan, vuosilomaan, tapaturmavakuutukseen tai työterveyshuoltoon.

“Lähetetyt työntekijät tekevät usein pitkiä työpäiviä monta putkeen, mutta ylityökorvaukset, sunnuntaikorvaukset ja pakollinen viikkolepo saattavat jäädä kokonaan saamatta, samoin vuosilomapalkka”, kertoo työsuojelun ylitarkastaja Riku Rajamäki Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Jatkossa Etelä-Suomen työsuojelutarkastajat raportoivat Viron työsuojeluviranomaiselle, kun he havaitsevat työturvallisuuteen tai työehtoihin liittyviä laiminlyöntejä virolaisissa yrityksissä. Tiedon saatuaan Viron työsuojeluviranomainen voi valvoa saman yrityksen toimintaa Virossa. Toisin kuin Suomessa, Virossa työsuojeluviranomaisella on tietyissä tapauksissa myös sakotusoikeus.

Viron työsuojeluviranomaiselle aletaan raportoida myös Virosta lähetetyille työntekijöille tapahtuneet työtapaturmat. Lisäksi yhteistyöhön kuuluu se, että virolaiset työsuojelutarkastajat osallistuvat asiantuntijan roolissa joihinkin työsuojelutarkastuksiin Etelä-Suomessa.

(Lähteenä Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje