Työelämä

Työsuojeluviranomainen ei tyydy ruokalähettejä koskevaan päätökseen – työsuhteen arviointiin tarvitaan ennakkoratkaisu

Työsuojeluviranomainen hakee valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta ruokalähettejä koskevaan päätökseen.

| Teksti: Kirsi Väisänen | Kuva: Shutterstock
Ihmiset kävelevät suojatiellä helsingin keskustassa. Woltin lähetti taluttaa pyöräänsä. Jollakin on kasvomaski. Sää on syksyisen sumuinen.

Woltin ruokalähettien työ ei ole työsuhteessa tehtävää työtä, päätti Hämeenlinnan hallinto-oikeus 21.2.2024. Työsuojeluviranomainen aikoo hakea päätökseen valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jotta asiasta saataisiin ennakkoratkaisu.

Taustalla on työsuojeluviranomaisen vuoden 2021 päätös, jossa se katsoi Woltin ruokalähettien olevan työsuhteessa ja velvoitti Woltin työnantajana pitämään työtunneista työaikakirjanpitoa. Työsuojeluviranomainen teki päätöksen työsuhteisuudesta kokonaisarvioinnilla.

Ennen päätöstään työsuojeluviranomainen pyysi työneuvostolta lausunnon työaikalain soveltumisesta ruokalähettien työhön. Työneuvosto katsoi, että ruokalähetit tekevät työtään työsuhteessa. Työneuvosto on työ- ja elinkeinoministeriön alainen mutta toiminnassaan riippumaton erityisviranomainen.

Wolt Enterprises Oy teki valituksen työsuojelun vastuualueen antamasta päätöksestä. Valitus johti nyt tehtyyn Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen.

Tässä päätöksessä hallinto-oikeus kumosi työsuojeluviranomaisen päätöksen. Se katsoi, että Woltin ruokalähettien työssä ei täyty työsopimuslain 1 luvun 1 §:n mukaisista työsuhteen tunnusmerkeistä työnjohto- ja valvontaoikeus, eikä lähettien työtä ole kokonaisarvionkaan perusteella pidettävä työsuhteessa tehtynä. Näin ollen myöskään työaikalaki ei tule sovellettavaksi ruokalähettien työhön.

Työsuojeluviranomainen haluaa ennakkoratkaisun

Työsuojeluviranomainen katsoo, että oikeustila on edelleen epäselvä ja aikoo hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jotta asiasta saataisiin ennakkoratkaisu.

– Hallinto-oikeus arvioi päätöksessään työn johdon ja valvonnan tunnusmerkin täyttymistä eri tavalla kuin työneuvosto aiemmassa lausunnossaan. Katsomme, että oikeustila on epäselvä, ja olisi tärkeää saada asiasta korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu, kertoo johtaja Eerik Tarnaala Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Työsuojeluviranomainen törmää valvonnassa yhä useammin tapauksiin, joissa se joutuu arvioimaan, onko kyse työsuhteesta vai yrittäjyydestä.

– Tämän arvioinnin tueksi olisi tärkeää saada ennakkoratkaisu. Tunnusmerkeistä erityisesti työn johdon ja valvonnan arviointi on haastavaa. Työoikeudellisen direktio-oikeuden erottaminen muunlaisesta direktiosta ei ole yksinkertaista, Tarnaala kertoo.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje