Lyhyet

Meluisa työ ja yövuorot altistavat sydänoireille

| Teksti: Uutispalvelu Duodecim

Yötyötä tekevät ja työssään kovalle melulle altistuvat saattavat sairastua iskeemiseen sydänsairauteen muita todennäköisemmin, mittava uusiseelantilaistutkimus osoittaa. Tulokset vahvistavat aiempien tutkimusten havaintoja.

Iskeeminen sydänsairaus tarkoittaa sydänlihaksen hapenpuutteesta johtuvia sydänoireita kuten sydäninfarktia tai rasitusrintakipua.

Tulosten perusteella kovalle melulle (yli 90 dBa) työssään altistuvan miehen riski sairastua iskeemiseen sydänsairauteen oli noin viidenneksen suurempi kuin miehen, joka ei työskennellyt meluisassa ympäristössä. Melualtistus mitattiin niin sanotulla A-taajuuspainotuksella (dBa), joka mukailee korvan herkkyyttä äänen eri taajuuksilla. Melun vaikutuksia naisiin ei voitu selvittää, koska liian harvat naiset työskentelivät meluisassa ympäristössä.

Yötyötä ja yövuoroja tekevät naiset sairastuivat neljänneksen todennäköisemmin kuin muut naiset. Yötyö liittyi myös miesten sairastumisriskiin, mutta yhteys oli selvästi heikompi. Pitkät työpäivät tai istumatyö eivät vaikuttaneet iskeemisen sydänsairauden riskiin tässä aineistossa.

Havainnot vahvistavat näyttöä meluun ja yötyöhön liittyvistä terveyshaitoista, mutta niiden lisäksi tuloksiin on voinut vaikuttaa moni muukin seikka.

Tutkimus julkaistiin Heart-lehdessä, ja siinä tarkasteltiin kaikkia työelämässä vuonna 2013 olleita 20–64-vuotiaita uusiseelantilaisia. Kaikkiaan analyysissa oli mukana 810 000 miestä ja 780 000 naista, joista yhteensä noin 20 000 sairastui iskeemiseen sydänsairauteen vuosien 2013–2018 aikana.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje