Työhyvinvointi

Mielenterveyden työkalupakki julki

Suomalainen työelämä sai uusia eväitä mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn. Hallituksen Työelämän mielenterveysohjelma julkaisi yhdeksän maksutonta digityökalua organisaatioiden käyttöön.

| Teksti: Kirsi Väisänen
Köysisolmut muodostavat verkon.

Mielenterveyden häiriöistä johtuvat sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat olleet kasvussa, ja mielenterveyden tukemisella on tärkeä rooli hallitusohjelman työllisyyden kasvun vauhdittamisessa. Vaikuttavan muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan kaikkien työpaikan toimijoiden välistä aitoa yhteistyötä ja osaamisen vahvistamista.

Juuri julkaistun Mielenterveyden tuen työkalupakin tarvetta perustellaan sillä, että työpaikoilla tarvitaan uudenlaista työkyvyn johtamista. Kantavana ajatuksena on, että työhyvinvoinnista on vastuussa koko työyhteisö.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen haastaa työpaikat ja työterveyshuollot ottamaan työkalupakin menetelmät käyttöön ja viemään viestiä myös eteenpäin.

– Työpaikoilla on monia keinoja tukea työntekijöiden mielenterveyttä ja työkykyä. Tärkeintä on huolehtia siitä, että työpaikan arkikäytännöt tukevat hyvinvointia. Työn psykososiaalisten riskien arviointi ja hallinta on myös jokaisen työpaikan lakisääteinen velvollisuus, ministeri Sarkkinen muistuttaa.

Tavoitteena oli työkalujen konkreettisuus ja helppokäyttöisyys

Työkalupakin digitaaliset työkalut on kehitetty yhteistyössä työpaikkojen, työterveyshuoltojen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Kohderyhmänä ovat suomalaiset työpaikat ja työterveyshuollot. Osa työkaluista on suunnattu esihenkilöille, työsuojelutoimijoille tai henkilöstöhallinnolle, toiset taas vahvemmin työterveyshuolloille, työntekijöille tai johdolle.

Mielenterveyden tuen työkaluja voi hyödyntää yksitellen täsmätukena tai käyttämällä niitä pitkäjänteisenä arjen tukena työyhteisössä. Työkalupakkiin kuuluvat muun muassa Aivotyöpeli, Palautumislaskuri ja Muutosvalmius-työkalusarja.

Menetelmät  helpottavat kuormituksen tai muiden työkykyyn vaikuttavien asioiden puheeksi ottamista. Kun mielenterveyspuhe arkipäiväistyy, haasteisiin on entistä helpompi tarttua ajoissa. Työkaluja kannustetaan kokeilemaan työyhteisössä yhdessä keskustellen.

Tutustu Mielenterveyden tuen työkalupakkiin mielityo.fi-sivustolla.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje