Lyhyet

Milloin tarvitaan käyttöturvallisuustiedote?

| Teksti: Kirsi Väisänen

Käyttöturvallisuustiedote laaditaan

  • ihmiselle tai ympäristölle vaaralliseksi luokitelluista aineista ja seoksista
  • hitaasti hajoavista, kudoksiin kertyvistä ja myrkyllisistä aineista (PBT) sekä erittäin hitaasti hajoavista ja erittäin voimakkaasti kudoksiin kertyvistä aineista (vPvB)
  • erityistä huolta aiheuttavista aineista eli luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalla olevista aineista.

Lisäksi toimittajan on vastaanottajan pyynnöstä toimitettava käyttöturvallisuustiedote luokittelemattomasta seoksesta, joka sisältää

  • terveydelle tai ympäristölle vaarallista ainetta vähintään yksi painoprosenttia (ei kaasumainen) tai vähintään 0,2 tilavuusprosenttia (kaasumainen aine)
  • vähintään 0,1 painoprosenttia (ei kaasumainen) PBT-, vPvB-ainetta tai luvanvaraisten aineiden kandinaattilistalla olevaa ainetta
  • ainetta, jolle on EU:ssa määrätty työperäisen altistumisen raja-arvo.

Käyttöturvallisuustiedotteeseen on liitettävä altistumisskenaario, jos ainetta valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään kymmenen tonnia vuodessa ja se on luokiteltu vaaralliseksi tai PBT- tai vPvB-aineeksi.

Lähde: www.tyosuojelu.fi > Työolot > Kemialliset tekijät > Käyttöturvallisuustiedote

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje