Lyhyet

Moni ulkomaalainen kaupan työntekijä ei tunne minipalkkaa

| Teksti: Sanna Alajoki

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat tekivät pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Karjalassa yhteensä 54 tarkastusta kauppoihin, joiden työntekijät olivat pääosin ulkomaalaisia. Kaupat olivat enimmäkseen pieniä ruoka- tai vaatekauppoja. Tarkastetut työpaikat eivät pääsääntöisesti olleet järjestäytyneitä.

Tarkastetuista työpaikoista 27 prosentilla oli puutteita yleissitovan työehtosopimuksen noudattamisessa. Yleisin puute oli se, että työntekijöiden peruspalkka ei vastannut kaupan alan työehtosopimuksessa määriteltyä minimipalkkaa, joka on pääkaupunkiseudulla noin 11 euroa/tunti. Työnantajille annettiin toimintaohjeita puutteen korjaamiseksi.

“Useimmilla työnantajista oli maahanmuuttajatausta. Vaikutti siltä, että monelle heistä suomalainen työlainsäädäntö ei ollut kovin tuttu. Työntekijätkään eivät monesti tienneet, millainen palkka heille kuuluisi”, kertoo tarkastaja Kati Nikulainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Lähes kaikilla tarkastuksilla kohdatuilla työntekijöillä oli työnteko-oikeus Suomessa. Työnantajista kuitenkin vain 33 prosenttia säilytti työpaikalla tiedon ulkomaisten työntekijöiden työnteko-oikeuden perusteista. Ulkomaalaislain mukaan tiedot on säilytettävä 4 vuotta ja esitettävä tarvittaessa viranomaiselle. Työnteko-oikeuden varmistamiseksi työnantajan tulee pyytää työntekijältä kopioitavaksi passi tai oleskelulupa.

Tarkastetuista työpaikoista jopa 39 prosentilla ei ollut lakisääteistä työterveyshuoltoa järjestetty ollenkaan. Tämä on huomattavasti enemmän kuin kaupan alalla yleensä: kaikista viime vuonna tarkastetuista kaupan alan työpaikoista 9 prosentilla ei ollut työterveyshuoltoa.

Myös työvuoroluettelon käytössä oli puutteita. Joissakin työpaikoissa työvuoroluettelo puuttui kokonaan, joissakin sitä ei ollut annettu työntekijöille tiedoksi kahta viikkoa ennen työviikon alkamista, kuten kaupan alan työehtosopimus määrää.

Ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvä valvonta kaupan alalla jatkuu vuonna 2016. Tarkastusten tavoitteena oli valvonnan ohella lisätä työnantajien ja työntekijöiden tietämystä ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvistä säännöksistä, kaupan alan työehtosopimuksesta ja työterveyshuollosta.

(Lähteenä Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje