Lukijatutkimus

Uusi lukijatutkimus 14.10. ilmestyneestä TTT-lehdestä 5/2020 toteutettiin 15.10.–6.11.2020.

Lukijatutkimukseen ennätykselliset 1 306 vastausta!

Hyvin toimitettu lehti, jonka tekijät ymmärtävät keille se on suunnattu.

Painetun ja digilehden lukijoista tyytyväisiä lehteen oli 98 % vastaajista. Heistä erittäin tyytyväisiä lehteen oli 31 %.

Pelkästään uutiskirjettä ja verkkoartikkeleita lukevia vastaajista oli viidennes.

Lehden lukijoista 85 % ja kaikista vastaajista 80 % pitää TTT-lehteä ja sen uutiskirjettä alan tärkeimpänä tietolähteenä.

Lämmin kiitos kaikille vastanneille!

 

Lukijatutkimuksen 2020 tuloksia

Työ Terveys Turvallisuus -lehden numerosta 5/2020 toteutettuun lukijatutkimukseen vastasi 1 306 lukijaa, enemmän kuin koskaan aiemmin. Heistä 980 vastaajaa oli sellaisia, jotka lukevat painettua tai digilehteä säännöllisesti. Lehteä he lukevat keskimäärin 32 minuuttia.

Osa vastaajista lukee pelkästään uutiskirjettä ja nettisivuilla olevia artikkeleita tai sai näytenumeron postissa.

Seuraavassa tarkastelemme lehteä säännöllisesti lukevia vastaajia.

 • 90 % vastaajista pitää TTT-lehteä asiantuntevana. Muita tyypillisiä määritelmiä lehdelle ovat ajankohtainen, monipuolinen, luotettava ja käytännönläheinen. ”Todella ajantasainen lehti” ”Asiantuntevaa tekstiä, jota voin hyödyntää työssäni” ”Monipuolisia juttuja asioista, joita saa lukea vain TTT:stä” ”Jostain asioista on tehty jopa meille tietopankkiin ohjeita”.
 • 98 % pitää lehteä ammattitaitoisesti toimitettuna, heistä 77 % on siitä täysin samaa mieltä. ”Monipuolinen, luotettava, ajankohtainen, kiinnostava, hienosti toimitettu ja kuvitettu” ”Olen erittäin tyytyväinen painettuun lehteen ja digiversioon. Monipuolisesti eri työelämän alueilta juttuja, joista työsuojeluvaltuutettuna saan paljonkin itselleni, myös eteenpäin infottavaksi”.
 • 85 %:lle lukijoista TTT-lehti on alan tärkein tietolähde.
 • 98 % on tyytyväinen TTT-lehteen, joista
  31 % erittäin tyytyväinen.
 • 78 % toimii työsuojelutehtävissä,
  9 % toimii henkilöstöhallinnossa ja 3 % työterveyshuollossa.
 • 12 % teki itsenäisesti hankintapäätöksiä, 34 % osallistui päätöksiin ryhmässä ja 28 % suositteli tai valmisteli hankintoja.
 • 46 % sanoo, että lehti auttaa kehittämään toimintaa työpaikalla. Sama määrä sanoo lehden juttujen herättäneen keskustelua työpaikalla. Yli 40 % sanoo saaneensa vinkkejä työ- ja toimintatapojensa muuttamiseen. Samoin yli 40 % sanoo saaneensa tukea työhyvinvointinsa edistämiseen.
 • 21 % sanoo saaneensa vinkkejä uusiin hankintoihin tai uusista tuotteista. ”Asiallisia mainoksia
 • 29 %:lla työyhteisön koko on 200 henkeä tai enemmän,
  11 %:lla 50–199 henkeä,
  16 %:lla 20–49 ja
  19 %:lla 10–19 henkeä.
 • 74 % asuu muualla kuin pääkaupunkiseudulla.
 • 73 % lukee TTT-lehteä työajalla tai työmatkalla ja 27 % vapaa-ajalla.
 • 41 % lukee 15–29 minuuttia ja 41 % lukee 30 minuuttia tai enemmän lehden kutakin numeroa.
 • Kullakin TTT-lehden numerolla on keskimäärin 3,8 lukijaa.

”Se, mikä oma kokemus on ollut olla haastateltavana, että toimittajat oikeasti yrittävät saada asiat oikein lehteen. Aika harvinaista, että siihen on aikaa.”

Lukijatutkimuksen toteutti JHelske Research 15.10.-6.11.2020.

Lue myös: Uutiskirjetutkimus

Hyvin toimitettu lehti, jonka tekijät ymmärtävät keille se on suunnattu.

Painettu TTT-lehti

TTT-lehti ilmestyy painettuna ja digilehtenä kuusi kertaa vuodessa. Lehti tavoittaa tehokkaasti työturvallisuus- HSE-päälliköt, HR-ammattilaiset ja työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin ammattilaiset.

Uutiskirje

Uutiskirjeemme ilmestyy 15 kertaa vuodessa. Sillä on yli 12 000 työhyvinvoinnista, työterveydestä ja työturvallisuudesta kiinnostunutta tilaajaa.

Sähköinen suorapostitus

Tehokas täsmäpalvelu, jonka kautta tavoitat työhyvinvoinnin, henkilöstöhallinnon, työterveyden ja työturvallisuuden ammattilaiset! Suorakirjeen saa sähköpostiinsa yli 12 000 uutiskirjeemme aktiivista tilaajaa.

Kaupalliset artikkelit

TTT-lehden kaupalliset artikkelit antavat mainion mahdollisuuden kertoa tarkemmin tuotteistanne, palveluistanne ja/tai yrityksestänne.

Verkkosivusto

Mainosta bannereiden ja kaupallisten artikkeleiden avulla. Tällä sivustolla on 125 000 kävijää ja 282 000 katselua vuodessa.

Tilaa uutiskirje