Lyhyet

Työnantajan laiminlyönnit johtivat yli 30 000 euron uhkasakkoihin

| Teksti: Helinä Kujala

Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt ravintola-alan yrittäjän tekemän valituksen, jossa tämä vaati työsuojeluviranomaisen tekemän päätöksen kumoamista sekä luopumista 21 000 euron suuruisen uhkasakon tuomitsemisesta.

Työsuojelutarkastaja oli ravintolaan vuonna 2021 tekemässään tarkastuksessa havainnut, ettei työntekijöille ollut järjestetty työterveyshuoltoa. Yrittäjä ei ollut myöskään laatinut työvuoroluetteloita eikä pitänyt työaikakirjanpitoa.

Tarkastajan antamista kehotuksista huolimatta puutteet eivät korjaantuneet, joten työsuojeluviranomainen tehosti kehotuksia 12 000 euron uhkasakolla. Kun ýrittäjä ei tämänkään jälkeen pannut asioita kuntoon, työsuojeluviranomainen määräsi uhkasakon maksettavaksi. Lisäksi se velvoitti uudestaan yrittäjää toimimaan kehotusten mukaan ja asetti nyt korotetun 21 000 euron uhkasakon. Uhkasakkojen kokonaissumma nousi siten yli 30 000 euron.

Itä-Suomen hallinto-oikeus katsoi, ettei työsuojeluviranomaisen päätöksen muuttamiseen ole perusteita. Myös uhkasakon määrää se piti perusteltuna. Päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Työantajan pitää huolehtia velvoitteistaan

Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto työterveyshuoltolaissa säädetyllä tavalla.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluja koskevan työntekijöiden työehtosopimuksen mukaan säännöllinen työaika ravintola-alalla määräytyy kolmiviikkoisjaksoittain. Työnantajan on laadittava työvuoroluettelot etukäteen niin, että ne ovat työntekijöiden nähtävillä ilmoitustaululla tai vastaavassa paikassa yleensä vähintään viikkoa ennen jakson alkamista. Lisäksi työnantajan on pidettävä työaikakirjanpitoa työaikalain säännösten mukaisesti.

 

Lähde: Työsuojeluhallinnon tiedote 9.11.2023

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje