Lyhyet

Työsuojeluvalvonta kunta-alan työsuojelun tukena

| Teksti: Sanna Alajoki

Työsuojeluhallinnon teettämän tutkimuksen mukaan työsuojeluvalvonta on lisännyt kunta-alan työpaikkojen tietoisuutta työturvallisuusjohtamisesta ja vahvistanut työpaikkojen omaa kehittämistyötä.

– Lähes kaikki valvonnan kohteet katsoivat, että toimintaohjeiden tai kehotusten antaminen oli aiheellista. Työpaikat kokivat myös saaneensa työsuojeluviranomaiselta positiivista palautetta asioista, jotka olivat kunnossa, kertoo tutkija Olli Oosi. Oosi edustaa Owal Group Oy:tä, joka teki tutkimuksen yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa.

Työsuojelutarkastajat antoivat työpaikoille toimintaohjeita puutteista, jotka liittyivät työn vaarojen selvittämiseen, työterveyshuollon työpaikkaselvitykseen, väkivallan uhan ja psykososiaalisen kuormituksen hallintaan sekä työpaikan sisäilman laatuun. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet arvioivat, että puute olisi jäänyt korjaamatta, mikäli toimintaohjetta tai kehotusta ei olisi annettu.

Tutkimuksen mukaan työsuojelun valvontahanke on vaikuttanut myös kunta-alan turvallisuusjohtamisen tasoon. Hankkeessa tarkastettiin turvallisuusjohtamisen käytäntöjä, ja tämä lisäsi johdon tietoisuutta turvallisuusjohtamisen merkityksestä.

Työsuojelutarkastajien viestintä ja valvontaan liittyvä vuorovaikutus ovat tärkeitä valvonnan vaikuttavuudessa. Tarkastajien oma ennakkoviestintä työpaikalle tulisi olla olennainen osa työsuojeluvalvontaa.

Tutkimuksen kyselyt tehtiin kuntien ja kuntayhtymien toimialajohdolle, esimiehille, työsuojelupäälliköille, työsuojeluvaltuutetuille sekä hankkeen tarkastajille. Vuonna 2012 alkaneessa hankkeessa on tehty kesäkuun 2015 loppuun mennessä yhteensä 6 450 tarkastusta kunta-alan työpaikoilla. Hanke jatkuu kuluvan vuoden loppuun.

Verkkojulkaisu työsuojeluhallinnon sivuilla: Kunta-alan työsuojeluhankkeen vaikuttavuustutkimus.

(Lähteenä Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Kommentit

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje