Työturvallisuus

Sisäilma ja työpaikkaselvitykset kuntien työturvallisuuden puutelistalla

| Teksti: Sanna Alajoki

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke paljasti, että kunnissa työturvallisuusriskien osalta eniten kehitettävää on sisäilmaan liittyvissä asioissa. Toinen merkittävä kehittämiskohde on työterveyshuollon työpaikkaselvitys. Molemmat asiat olivat lainsäädännön mukaisella tasolla ainoastaan 65 prosentilla valvotuista työpaikoista.

Sisäilmatekijöiden hallinta on parantunut muun muassa sisäilmatyöryhmien ansiosta. Silti työsuojeluviranomainen antoi runsaasti kehotuksia sisäilmaan liittyvistä ongelmista, mikä tarkoittaa, että ongelmien aiheuttama vaara tai haitta oli huolestuttava.

Työterveyshuollon työpaikkaselvityksen puutteet liittyivät tavallisesti siihen, että selvitys oli vanha eikä se vastannut nykyisiä työolosuhteita, siinä ei ollut huomioitu työn psykososiaalisia kuormitustekijöitä ja/tai siitä puuttuivat johtopäätökset työolojen terveydellisestä merkityksestä.

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 toteutettiin vuosina 2012–2015. Työsuojeluhallinnon lisäksi hankkeessa olivat mukana Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä, KT Kuntatyönantajat sekä kunta-alan pääsopijajärjestöt.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen ja työturvallisuuden hallinnan parantaminen. Valvontaa kohdistettiin kunnan koko organisaatioon eli ylimpään johtoon, toimialan johtoon sekä toimialan eri työpaikkoihin ja toimipisteisiin. Tarkastuksilla valvottiin, että työnantaja on järjestänyt tai laatinut lainsäädännön mukaisella tavalla työsuojelun yhteistoiminnan, työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin, työsuojelun toimintaohjelman sekä työterveyshuollon. Lisäksi valvottiin, että työnantajalla on toimivat käytännöt keskeisten työturvallisuusriskien hallintaan.

Hankkeen aikana käytiin yhteensä yli 300 kunnassa ja kuntayhtymässä. Tarkastuksia toteutettiin kaikkiaan noin 7 500. Työnantajille annettiin puutteiden korjaamiseksi 20 000 velvoitetta.

Suurin osa kunnista on motivoitunut kehittämään työturvallisuusjohtamista ja parantamaan työturvallisuuden hallintaa ja työoloja. Myönteistä on, että kunnissa on luotu järjestelmiä ja toimivia käytäntöjä. Puutteena on kuitenkin se, että hyvät järjestelmät ja käytännöt eivät näy riittävästi esimiesten ja työntekijöiden päivittäisessä työssä.

Prosessi – kuten työn vaarojen selvittäminen ja arviointi – ei etene tehokkaasti organisaation jokaiselle tasolle. Kehitettävää on myös esimiesten toimintaedellytysten ja osaamisen varmistamisessa, jotta työturvallisuuskäytännöt saadaan leviämään työpaikoille.

Kunta-alan valvontahankkeen loppuraportti löytyy työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje