Lyhyet

Työsyrjintä terveydentilan perusteella toi sakot hovioikeudessa

| Teksti: Sanna Alajoki

Vaasan hovioikeus hyväksyi Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden elokuussa antaman tuomion perustelut ja lopputuloksen, jolla työnantaja tuomittiin 30 päiväsakkoon á 52 euroa, yhteensä 1 560 euron sakkorangaistukseen työsyrjinnästä.
Käsiteltävänä oli maaliskuussa 2013 tapahtunut työsuhteen purkaminen. Työntekijä oli puhelimitse ilmoittanut työnantajalle kuuden päivän sairauslomastaan. Työnantaja oli puhelimessa edellyttänyt, että työntekijä irtisanoo itsensä heti. Kun työntekijä ei siihen suostunut, työnantaja ilmoitti hänelle, ettei hänellä ole enää töitä.
Käräjäoikeus katsoi, että työntekijän sairastumisella ja työsuhteen päättämisellä oli ollut selvä ajallinen yhteys. Lisäksi käräjäoikeus katsoi esitetyn näytön perusteella, että varsinainen syy työsuhteen purkamiseen oli ollut työntekijän sairastuminen. Terveydentilan perusteella ei työntekijää saa syrjiä.
Hovioikeudessa työnantaja katsoi, että työntekijä oli aloittanut työpaikkaan tutustumisen marraskuun alussa, mistä alkaen häntä koulutettiin tuleviin töihin. Työsopimuksesta ja neljän kuukauden koeajasta sovittiin kuitenkin vasta marraskuun loppupuolella. Työnantaja katsoi siksi, että työsopimus purettiin koeaikana, koska työntekijä oli laiminlyönyt tehtävänsä.
Syyttäjä vaati hovioikeudessa, että valitus hylätään. Käräjäoikeus oli syyttäjän näkemyksen mukaan arvioinut näytön oikein, eikä työsopimusta ollut purettu koeaikana.
Hovioikeus totesi tuomiossaan, että koeaika alkoi työsuhteen alkamispäivästä ja koeaika päättyi ennen kun työsopimus purettiin. Työsopimusta ei siten purettu koeaikana. Hovioikeus totesi, että työnantaja oli välittömästi sairauslomasta tiedon saatuaan purkanut työntekijän työsuhteen. Sairauslomalla ja työsuhteen päättämisellä oli siten selkeä yhteys.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että työsopimusta ei saa päättää syrjivin perustein. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa, mutta myöskään koeajalla työsopimusta ei saa purkaa syrjivin perustein.

(Lähteenä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje