Lyhyet

Vaarallinen kaivutyö johti 30 000 euron yhteisösakkoon

| Teksti: Helinä Kujala

Vantaalainen, rakenneteknisen palvelun alalla toimiva yhtiö on saanut 30 000 euron yhteisösakon rakennustyön työturvallisuussuunnitelmien sekä kaivutyön turvallisuuden laiminlyönnistä. Kyse on maanrakennustyöstä, jota yritys teki Vaasassa helmikuussa 2013.

Työsuojelutarkastaja oli tarkastuksellaan nähnyt työntekijän tekevän töitä yli kaksi metriä syvän kaivannon pohjalla. Kaivannon seinämät olivat pystysuorat, eikä niitä ollut työskentelykohdassa tuettu. Kaivumassoja oli kasattu välittömästi kaivannon reunalle. Vaaraa lisäsi se, että alueella oli tärinää aiheuttavaa raskasta liikennettä. Työsuojelutarkastaja oli kieltänyt työskentelyn jatkamisen.

Kun tarkastaja kävi työmaalla uudelleen maaliskuussa, hän havaitsi jälleen kaksi yli kaksi metriä syvää kaivantoa, joita ei ollut suojattu tai rajattu. Lisäksi kaivumassoja oli sijoitettu kaivantojen reunoille, ja toisen kaivannon reunalla oli kaivinkone. Työmaalta puuttui kaivantosuunnitelma.

Asian selvittelyssä kävi ilmi, että työmaalla oli ollut läheltä piti -tilanne jo ennen ensimmäistä työsuojelutarkastusta ja että rakennuttaja oli muistuttanut päätoteuttajaa kaivutyön turvallisuudesta.

Pohjanmaan käräjäoikeus perusteli korkeaa yhteisösakkoa sillä, että yhtiön suhtautuminen työturvallisuuden organisointiin ja valvontaan oli moitittavaa ja suhtautuminen tilanteen korjaamiseen välinpitämätöntä. Yhteisösakon lisäksi yritys tuomittiin menettämään valtiolle yhteensä 1 500 euroa laiminlyöntien tuottamana taloudellisena hyötynä.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Katso Työsuojeluhallinnon esite kaivutyöstä ja kaivannon tukemisesta:
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/2426906/Kapeat_kaivannot_TSO_15.pdf/f7bc2198-d733-46fb-8e57-bff49c326a0f

(Lähteenä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje