Lyhyet

Kaivantoturmasta sakot työnjohtajalle

| Teksti: Helinä Kujala

Huonosti tehty kaivanto aiheutti työtapaturman Tampereella, kun kaivannon sivulla olleesta luiskasta vieri kallionlohkare työntekijän jalan päälle. Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi mikkeliläisen infrarakennusalan yrityksen työnjohtajan 30 päiväsakon rangaistukseen. Työnjohtaja myönsi syyllistyneensä työturvallisuusrikokseen.

Työntekijä oli puhdistamassa kalliopintaa laajan kaivannon pohjalla. Kaivannon reunoilla oli irtonaisia lohkareita. Lohkareita ja maa-ainesta ei ollut poistettu riittävän kauaksi kaivannon reunalta, ja myös runsas vesisade saattoi vaikuttaa maa-aineksen irtoamiseen.

Suomessa sattuu vuosittain onnettomuuksia, joissa kaivannon seinämä sortuu työntekijän päälle. Pahimmissa tapauksissa maamassojen alle jäänyt on menehtynyt. Sortumia voidaan estää luiskaamalla kaivantoa riittävästi tai käyttämällä erityisiä tukirakenteita. Kaivannon reunoille ei saa jättää maanpainetta aiheuttavia massoja tai mitään, mikä voi vieriä kaivantoon vaaraa aiheuttaen.

Työturvallisuusmääräysten mukaan erityisiin toimenpiteisiin on tarvittaessa ryhdyttävä sateen, kuivumisen tai roudan sulamisen vuoksi. Samoin on toimittava, jos kaivetaan eloperäisiä tai hienorakeisia maalajeja tai kahta metriä syvempää, kapeaa kaivantoa. Erityisiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä myös, jos kaivannon lähellä tehdään tärinää aiheuttavia töitä tai siellä liikkuu raskasta ajoliikennettä.

(Lähteenä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje