Lyhyet

Hyvä johtaminen tuottaa 40 miljardia euroa

| Teksti: Sanna Alajoki
Parhaiten menestyvät yritykset ovat parhaiten johdettuja. Erittäin huonosti ja erittäin hyvin johdetun organisaation kustannuksissa voi olla eroa yli 10 prosenttia liikevaihdosta. Kun suomalaisten yritysten liikevaihto vuonna 2010 oli yhteensä 359 miljardia euroa, hyvä johtaminen on vuosittain 40 miljardin euron kysymys.
Laskelma perustuu muun muassa siihen, että huonon esimiehen alaisilla saattaa olla jopa 60 prosenttia enemmän poissaoloja kuin hyvän esimiehen alaisilla.
Lisäksi 70 prosenttia itse irtisanoutuvista lähtee huonon esimiehen takia. Ei-toivottu vaihtuvuus aiheuttaa ylimääräisiä rekrytointikustannuksia, uusien ihmisten työn vajaatehoa heidän perehdyttämisaikanaan sekä vähentynyttä motivaatiota – siten myös heikentynyttä tuottavuutta. Uuden alaisen rekrytointi maksaa arviolta 5 000 euroa ja perehdyttäminen helposti saman verran.
Aineettoman pääoman, kuten henkilöstön, sen osaamisen, me-hengen ja asiakassuhteisiin liittyvien voimavarojen tehokkaalla käytöllä on uskottu olevan jopa 50–90 prosentin vaikutus organisaation tulokseen.
Sen sijaan koneiden, laitteiden, toimitilojen ja muun aineellisen pääoman käytön tehostamisella arvioidaan olevan tulevaisuudessa vain 10–50 prosentin vaikutus tulokseen. Jos työntekijät ovat itse keksimässä niitä ratkaisuja, jotka ovat heille tärkeitä, siitä hyötyvät kaikki.
Lähteenä Työterveyslaitoksen julkaisu (2015): Johda tuottavasti – Opas työhyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämiseksi esimiestyön keinoin (Repo & Ravantti & Pääkkönen).
Arjen esimiestyöhön tukea antava opas verkkojulkaisuna Työterveyslaitoksen sivuilla: Johda tuottavasti

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje