”Teette sellaista työtä, että työntekijöillänne pitäisi olla turvakengät”, sanoin tarkastuksella toimitusjohtajalle. Toimitusjohtaja vastasi, että ”työntekijät voivat omalla rahallaan sellaiset hankkia, jos haluavat, ja jotkut ovat hankkineetkin, mutta minä en hanki”.

Koska työntekijät tekivät työtä, jossa he altistuivat vakavillekin jalkaterän vammoille, työnantaja sai kehotuksen hankkia työntekijöille asianmukaiset suojaimet. Jälkivalvontatarkastuksella toimitusjohtaja totesi, että ei ole hankkinut turvakenkiä eikä aio hankkia.

Joskus mutta onneksi harvemmin, kohtaamme työnantajan puolelta välinpitämättömyyttä ja yhteistyöhaluttomuutta. Työturvallisuuslaki kuitenkin takaa hyvin sen, että työpaikalla työskentelyolosuhteet tulee olla turvalliset. Työnantaja voidaan velvoittaa saattamaan asia kuntoon tarvittaessa uhkasakon uhalla, kuten tässä tapauksessa toimittiin.

Kun puhutaan konkreettisesti työturvallisuuteen liittyvistä asioista, työnantaja ei laadi lain edellyttämiä asiakirjoja ja toteuta työturvallisuutta parantavia toimenpiteitä työsuojelutarkastajaa vaan työntekijöitä varten.

Esimerkiksi kemikaaliluetteloa ja kemiallisten tekijöiden riskienarviointia ei tehdä sitä varten, että työpaikalta löytyisi Mappi Ö, jos joku tarkastaja sattuisi kävelemään ovesta sisään. Se tehdään sen vuoksi, että työnantaja osaisi ohjeistaa työntekijöitä valitsemaan oikeanlaiset suojaimet liimojen, liuottimien ja maalien kanssa työskentelyy ja jotta työntekijät eivät altistuisi kemikaalien haittavaikutuksille ja  sairastuisi työssään. Tarkastuksella tarkastaja varmistaa, että näin on toimittu.

Lähiesimies on usein se, joka työpaikalla vastaa käytännön työturvallisuuden toteutumisesta. Näin ollen on tärkeää, että esimiehet myös tiedostavat oman vastuunsa.

Kun tarkastaja kohtaa työpaikoilla tilanteita, joissa johdon ja esimiesten tietämättömyys ja osaamattomuus työturvallisuuteen liittyvistä asioista konkretisoituu, tarkastaja ohjaa ja neuvoo, jotta työolosuhteet saataisiin turvallisemmalle tasolle.

Ohjauksen ja neuvonnan lisäksi tarkastaja myös tarvittaessa velvoittaa työnantajaa korjaamaan lainvastaisen tilan. Jos syy lainvastaiseen tilanteeseen on tietämättömyys, työnantaja usein ymmärtää puutteen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.

Niin metsä vastaa, kuin sinne huudetaan, on vanha hyvä sanonta. Ei tarkastajaa tarvitse pelätä. Kun tarkastuksella todetaan, että työpaikalla on jokin puute, työnantaja saa velvoitteen asiasta. Kun työnantaja toimii saamansa velvoitteen mukaisesti, niin asia on kunnossa, työturvallisuuden taso on parantunut ja tietoisuus työturvallisuuteen liittyvistä asioista työpaikalla on lisääntynyt.

Eräässä yrityksessä työturvallisuuteen liittyviä haasteita oli yritetty ratkoa työpaikalla hyvässä yhteistyössä. Työpaikalta oltiin lopulta yhteydessä työsuojeluviranomaiseen eli työsuojelun vastuualueelle. Lähtiessäni työpaikalta työnantajan edustaja sanoi: ”Olisi varmasti pitänyt olla jo aiemmin yhteydessä tähän AviMörköön, kun ei se ton pahempi tyyppi ollutkaan.”

Teksti: Johanna Pulkkinen

Johanna Pulkkinen työskentelee tarkastajana Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella.

 

TARKASTAJA antaa työnantajalle kehotuksen asiasta, joka rikkoo lakia ja josta koituva haitta on vähäistä suurempi tai vakava. Kehotukseen liittyy määräaika, johon mennessä työnantajan on laitettava asia kuntoon. Jos määräajan umpeuduttua lainvastainen tilanne jatkuu, työsuojelu­viranomainen voi antaa velvoittavan päätöksen ja tehostaa sitä uhkasakolla tai työn teettämis- tai keskeyttämisuhalla. Teettämisuhka tarkoittaa työn teettämistä laiminlyöjän kustannuksella.

TOIMINTAOHJE on kehotusta lievempi, mutta sekin puuttuu lainvastaiseen tilanteeseen. Jos työnantaja ei noudata toimintaohjetta, työsuojelutarkastaja voi antaa kehotuksen tai työsuojeluviranomainen velvoittavan päätöksen tai molemmat. Tarkastaja voi tehostaa velvoittavaa päätöstä uhkasakolla tai työn teettämis- tai keskeyttämisuhalla.

Aiheesta lisää Työ Terveys Turvallisuus -lehdessä 3/2017: Työsuojelutarkastus – ja miten siinä kävikään?

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje