Työturvallisuus

Puupölyn ja kvartsipölyn syöpävaara ei ole hallinnassa

Lehtipuupöly ja kvartsipöly voivat aiheuttaa syöpää. Työsuojelutarkastuksilla on selvinnyt, että työpaikoilla vaara ei ole vielä hallinnassa. Syöpävaaran minimoimiseen on tehokkaita keinoja, mutta niitä ei vielä käytetä riittävän laajasti. 

| Teksti: Kirsi Väisänen | Kuva: Shutterstock

Työperäiseen syöpään sairastuu Suomessa vuosittain noin tuhat ihmistä. Useimmiten kyseessä on hengityselinten syöpä. Suomalaisessa työelämässä muun muassa seuraavat syöpävaaralliset altisteet ovat yleisiä:

 • kovapuupöly, joka on lehtipuiden pölyä tai lehti- ja havupuiden pölyn sekoitusta
 • hienojakoinen kvartsipöly eli hengittyvä kiteinen piidioksidi
 • hitsaushuurut, joita syntyy ruostumattoman ja haponkestävän teräksen hitsauksessa ja polttoleikkauksessa, ja jotka sisältävät kuudenarvoista kromia
 • dieselpakokaasut

Vuonna 2020 astui voimaan syöpävaarallisille altisteille uudet sitovat raja-arvot. 25 altisteelle määriteltiin pitoisuus, jota ei saa missään olosuhteissa ylittää. Raja-arvot on lueteltu työpaikkatiedotteessa Älä altista työntekijää syöpävaaralle.

Valvonnan kohteina rakennusala, puutuoteteollisuus ja koulut

Valvontahavaintojen mukaan osa työpaikoista ei vielä ole tiedostanut sitä, että työpaikalla syntyvä pöly on syöpävaarallista. Lisäksi monissa niistä työpaikoissa, joissa riski ymmärretään, sitä ei kuitenkaan hallita riittävän järjestelmällisesti.

Työsuojeluviranomainen käynnisti keväällä 2020 nelivuotisen valvontahankkeen, jossa on keskitytty syöpävaarallisten tekijöiden hallintaan työpaikoilla. Hankkeessa on tehty yli 500 tarkastusta. Kvartsipölyn hallintaa on valvottu rakennustyömailla ja puupölyn hallintaa puutuoteteollisuudessa sekä kouluissa.

– Rakennustyömaiden ote kvartsipölyn hallintaa on vielä hyvin värikästä. Moni ei miellä kvartsipölyä vaaralliseksi, koska sitä on hengitetty jo kymmeniä vuosia, kertoo tarkastaja Jukka Hartikainen, joka valvoo rakennusalaa Kuopion seudulla.

Hyviäkin esimerkkejä onneksi on. Parhailla työmailla kaikissa pölyävissä koneissa on laadukkaat imurit, työtiloissa on alipaineistukset ja ilmanpuhdistimet, ja tarvittaessa tiloja on osastoitu niin, ettei pöly pääse leviämään. Lisäksi työhygieenisillä mittauksilla varmistetaan, että ilman HTP-arvot eivät ylity.

– Ratkaisevaa on yritysjohdon ja vastaavan työnjohdon suhtautuminen asiaan, Hartikainen toteaa.

Kiinnitä huomiota näihin, kun torjut syöpävaaraa

Syöpävaaran kohdalla ei ole olemassa siedettävää riskiä. Työnantajan on jatkuvasti etsittävä ja toteutettava toimenpiteitä, jotta työntekijät eivät altistu syöpävaaralle. Tavoitteena on poistaa syöpävaaraa aiheuttavat aineet ja altisteet kokonaan.

Valvontahavaintojen perusteella työpaikkojen kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:

 • Työnantaja on tehnyt kirjallisen riskien arvioinnin ja huomioinut siinä syöpävaaralliset tekijät.
 • Henkilöstötilassa on mahdollisuus peseytymiseen. Puhtaille ja likaisille vaatteille on erilliset kaapit, jotta pöly ei kulkeudu vaatteiden mukana kotiin.
 • Käytössä on oikeantyyppiset henkilönsuojaimet.
 • Työterveyshuolto on työpaikkaselvityksessä huomioinut syöpävaaralliset tekijät ja niiden aiheuttamat terveysvaarat.
 • Työnantaja on arvioinut, onko työpaikalla tarpeen tehdä työhygieenisiä mittauksia.
 • Työnantaja on arvioinut, tarvitseeko altistuneista työntekijöistä tehdä ASA-ilmoitukset.
 • Rakennustyömaalle on tehty pölyntorjuntasuunnitelma ja sitä noudatetaan.
 • Puutuoteteollisuudessa ja muissa työpaikoissa, joissa työstetään puuta, on asianmukaiset koneiden koteloinnit, purunpoistot, ilmanvaihdot ja siivousmenetelmät.

Ohjeita syöpävaarallisten tekijöiden hallintaan

Avin työsuojelun vastuualueen tiedote 14.6.2021

Tilaaja, lue myös

Kymmenet tuhannet altistuvat työssään puupölylle 

Keittiökalustetehdas on tehostanut konehiontaa

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje