Työelämä

Työssä käyvillä on terveempi mieli

Työssäkäyvät kokevat suurempaa osallisuutta ja heillä on muita vahvempi positiivinen mielenterveys kuin työttömillä ja työkyvyttömillä. Näin osoittavat FinSote-kyselytutkimuksen vasta julkistetut tulokset koskien koko aikuisväestön osallisuuden kokemusta.

| Teksti: Kirsi Väisänen

– Tätä voi selittää työn ja työyhteisön tarjoama yhteisöllisyys ja merkityksellisyyden kokemus, mutta myös työn tuoma parempi taloudellinen tilanne, toteaa tutkija Lars Leemann Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL).

Tutkimuksen mukaan myös osa työelämän ulkopuolella olevista naisista näyttää pärjäävän hyvin tarkastelussa. Työssä käyvien naisten ja miesten lisäksi vahvaa osallisuutta ja positiivista mielenterveyttä kokevat työikäiset naiset, jotka ovat vanhuus- tai varhaiseläkkeellä tai ovat luopuneet yritystoiminnasta. Näin on myös perhevapaata viettävillä naisilla.

Osallisuus ja positiivinen mielenterveys mittaavat hyvinvointia

Osallisuuden kokemus on keskeinen osa hyvinvointia. Siihen liittyy muun muassa kokemus merkityksellisyydestä, usko omiin toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksiin sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen laatu. Koettu osallisuus on yhteydessä elämänlaatuun, yksinäisyyteen, terveyteen, mielenterveyteen ja toimintakykyyn.

Positiivinen mielenterveys on hyvinvoinnin ja elämänlaadun kannalta keskeinen voimavara, johon ovat yhteydessä sosiaaliset suhteet ja erityisesti yhteydenpidon tiheys.

Yksinasuvien osallisuuden kokemus ja positiivinen mielenterveys on heikompaa kuin pariskunnilla ja lapsiperheillä. Lasten merkitystä korostaa se, että yksinhuoltajina olevilla naisilla osallisuuden kokemus on yhtä suuri kuin kahden aikuisen lapsiperheessä asuvilla naisilla, todetaan THL:sta.

– Puolison kanssa asuminen näyttää tukevan osallisuuden kokemusta ja positiivista mielenterveyttä esimerkiksi luotettavan henkilön läsnäolon ja sosiaalisen tuen kautta. Myös lasten kanssa asuminen näyttää vaikuttavan myönteisesti osallisuuden kokemukseen, esimerkiksi elämän merkityksellisyyden ja tarpeellisuuden kokemuksen kautta, johtava asiantuntija Pia Solin THL:sta kertoo.

Hän on huolissaan lisääntyneen etätyön ja vähentyneen kanssakäymisen aiheuttamasta yksinäisyyden tunteesta, joka on uhka positiiviselle mielenterveydelle, ja kehottaa yksin asuvia ylläpitämään sosiaalisuutta vaihtoehtoisin tavoin.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje