Työelämä

Asenne iäkkäitä työntekijöitä kohtaan kohentunut – muutos on tapahtunut 20 vuoden aikana

Lähes kolme neljästä työnantajasta katsoo, että työpaikan tyypillisissä töissä voi jatkaa 65-vuotiaaksi. Enemmistö työnantajista ei kuitenkaan usko työurien pitenevän omalla työpaikallaan, kertoo Eläketurvakeskuksen tuore tutkimus.

| Teksti: Kirsi Väisänen | Kuva: Shutterstock

Työnantajien asenne iäkkäitä työntekijöitä kohtaan on muuttunut aiempaa myönteisemmäksi kahden viime vuosikymmenen kuluessa. Jo yli 70 prosenttia työnantajista uskoo, että useimmissa työtehtävissä työntekijä voi jatkaa 65-vuotiaaksi asti. Vielä 2000-luvun alkupuolella tätä mieltä oli noin puolet työnantajista.

Eläketurvakeskuksen (ETK) verkkosivulla erikoistutkija Noora Järnefelt listaa syitä muutokseen. Yksi niistä on vanhuuseläkkeen ikärajan korottaminen.

– Työnantajien käsitys sopivasta eläkeiästä näyttää seuraavan vanhuuseläkkeen ikärajojen nousua. 65 vuoden ikärajaa piti vuonna 2021 sopivana useampi työnantaja kuin 62 vuoden ikärajaa vuonna 2004, Järnefelt kertoo.

Eläkeiän lisäksi työnantajien asenteisiin vaikuttaa väestön ikääntyminen. Kahdessakymmenessä vuodessa yli 55-vuotiaiden määrä työpaikoilla on kasvanut 250 000:sta lähes 600 000:een.

Järnefelt toteaa, että myös laaja varhaiseläkejärjestelmä vaikutti aikaisemmin ihmisten käsityksiin siitä, minkä ikäinen työntekijä sopii työelämään. Hän pitää työnantajien asennemuutosta merkittävänä.

Suurin muutos on tapahtunut sosiaali- ja terveysalalla

Vuonna 2011 sosiaali- ja terveysalalla vain 41 prosenttia työnantajista katsoi, että työtehtävissä voi jatkaa 65-vuotiaaksi. Vuonna 2021 näin ajattelevien osuus oli kasvanut 75 prosenttiin.

Informaatio- ja viestintäalan ja liike-elämän palvelujen työnantajista taas yli 80 prosenttia on täysin tai melko samaa mieltä, että heidän työtehtävissään voi jatkaa 65 vuoden ikään asti.

Noin kolmasosa työnantajista pitää 65 vuoden ikärajaa silti liian korkeana.

–  Esimerkiksi rakennusalalla vain reilut 40 prosenttia työnantajista on samaa mieltä siitä, että työtehtävissä voi hyvin jatkaa 65-vuotiaaksi, eikä tässä ole juurikaan tapahtunut muutosta vuodesta 2011, Järnefelt sanoo.

Työurien pitenemiseen ei silti uskota omilla työpaikoilla

ETK:n tutkimuksen mukaan lähes kaksi kolmesta työnantajasta pitää työurien pidentämistä tärkeänä tavoitteena yhteiskunnassa. Iäkkäiden työntekijöiden työllistämiseen suhtaudutaan myönteisesti. Neljä viidestä työnantajasta katsoo voivansa palkata uudeksi työntekijäksi yli 55-vuotiaan, julkisella sektorilla useampi kuin yksityisellä.

Vaikka eläkeikä nousee ja palkansaajat suunnittelevat jäävänsä aiempaa myöhemmin eläkkeelle, reilut puolet työnantajista ei usko työurien pitenevän omalla työpaikalla.

 

Työnantajien näkemyksiä eläkeiästä ja työurien pidentämisestä. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2022.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje