Työturvallisuus

Moni työ edellyttää varoitusvaatetusta

Varoitusvaatteet tekevät näkyväksi. Mitä niiden valinnassa on otettava huomioon?

| Teksti: Helinä Kujala | Kuva: Shutterstock

Liikenteenohjaajat ja muut liikenteen välittömässä läheisyydessä työskentelevät tarvitsevat työssään erittäin näkyviä vaatteita, jota kutsutaan myös varoitusvaatteiksi tai huomiovaatteiksi. Näkyvyys on tärkeä osa turvallisuutta monessa muussakin työympäristössä.

Mikä tahansa kirkas ja heijastava vaatetus ei takaa riittävää näkyvyyttä, vaan varoitusvaatteiden tulee olla vuonna 2013 voimaan tulleen standardin EN ISO 20471 tai sitä edeltäneen standardin EN 471 mukaisia. Myynnissä ja käytössä voi olla kummankin standardin mukaisia varoitusvaatteita, mutta uusiin myyntiin tuleviin vaatteisiin valmistajien on hankittava EU-tyyppihyväksyntä nykyisen standardin mukaisesti.

Vaatimuksenmukaisen varoitusvaatteen tunnistaa CE-merkinnästä sekä siitä, että tuotteeseen on merkitty standardin lyhenne ja näkyvyysluokka.

– Hankitun vaatteen mukana pitää tulla myös sekä suomen- että ruotsinkielinen käyttöohje pesuohjeineen, kertoo eritysasiantuntija Susanna Mäki Työterveyslaitoksesta.

Nuori mies seisoo huomiovaatteissaan trukin edessä.
Varastotyöt työkoneen työskentelyalueella vaativat näkyvän vaatetuksen. Varoitusvaate voi olla väriltään flueresoivan keltainen, oranssinpunainen tai punainen.

Kolme luokkaa tehon mukaan

Varoitusvaatteissa on kolme suojausluokkaa, jotka määräytyvät fluoresoivan ja heijastavan materiaalin määrän mukaan. Fluoresoivalla pigmentillä käsitelty materiaali lisää näkyvyyttä päivällä, hämärässä sekä sateessa ja sumussa, mutta ei pimeällä. Siksi on tärkeää, että vaatteessa on myös heijastavaa pintaa.

Paras näkyvyys on luokkaan 3 kuuluvissa vaatteissa, joita tarvitaan esimerkiksi liikenteenohjauksessa. Tässä luokassa fluoresoivan materiaalin pinta-alan on oltava vähintään 0,8 neliömetriä ja heijastavan materiaalin vähintään 0,2 neliömetriä. Näiden materiaalien pitää jakautua tasaisesti vaatteen etu- ja takaosaan.

Pelkkä heijastinliivi ei riitä luokan 3 vaatetukseksi.

– Luokan 3 vaatteen tulee peittää vartalo ja siinä on oltava heijastinnauhoilla varustetut hihat tai pitkät lahkeet, tai molemmat. Suojausluokka voidaan määritellä yksittäiselle vaatekappaleelle tai -kokonaisuudelle, esimerkiksi takille ja housuille yhdessä, Mäki kertoo.

Standardin mukainen varoitusvaatetus voi olla väriltään fluoresoivan keltainen, oranssinpunainen tai punainen. Vaatteissa voi olla myös yhdistettyä materiaalia eli materiaalia, jossa on sekä fluoresoivan että heijastavan materiaalin ominaisuuksia. Yhdistettyä materiaalia käytetään tosin vain näkyvyydeltään heikoimpien varoitusvaatteiden eli luokan 1 vaatteissa. Yhdistetyissä materiaaleissa kirkkain väri on keltainen.

Luokan 2 varoitusvaatteessa fluoresoivaa taustamateriaalia on oltava vähintään 0,5 ja heijastavaa materiaalia 0,13 neliömetriä. Luokassa 1 vastaavat luvut ovat 0,14 ja 0,10. Jos varoitusvaatteeseen kiinnitetään logoja tai muita merkkejä, kannattaa varmistaa, ettei näkyvyys peity liikaa.

Riskinarviointi ennen valintaa

Varoitusvaatetus kuuluu henkilönsuojaimiin, joiden käytöstä on säädetty työturvallisuuslaissa. Standardit taas on laadittu selventämään teknisiä yksityiskohtia. Mutta mistä työnantaja voi tietää, minkä luokan näkyvyyttä mihinkin työhön tarvitaan?

Susanna Mäen mukaan luokan 3 varoitusvaatetus on pakollinen, kun työskennellään liikenteen välittömässä läheisyydessä. Siihen ohjaa tieliikennelaki.

– Suojausluokka 3 on tarpeellinen työskenneltäessä liikenteen läheisyydessä, kun ohiajavien autojen nopeus on suurempi kuin 60 kilometriä tunnissa, hän tarkentaa.

Rakennustyötä koskevan asetuksen mukaan rakennustyömaalla on käytettävä heijastavaa varoitusvaatetusta. Asetuksessa myös viitataan tieliikennelakiin, kun kyse on työskentelystä muun muassa tie- ja katualueella tai muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla.

– Työnantajan tulee tehdä riskinarviointi työssä esiintyvistä riskeistä. Varoitusvaate tulisi valita standardin EN ISO 20471 mukaisen riskinarviointitaulukon perusteella, Mäki sanoo.

Hän muistuttaa, että ensisijaisesti riskit tulee poistaa teknisesti. Työterveyslaitos havaitsi asfalttityöntekijöitä koskevassa tutkimuksessaan, että ohi ajava liikenne ja ajoneuvojen suuri tilannenopeus koetaan työssä suuriksi haittatekijöiksi. Työntekijät ovat toivoneet työmaille esimerkiksi siirrettäviä hidasteita ja aiempaa näkyvämpiä liikennemerkkejä.

Kuluminen vähentää tehoa

Varoitusvaate menettää tehoaan käytössä kuluessaan. Mäki kertoo, että Työterveyslaitoksen tutkimuksessa testattiin asfalttimiesten kesäkäytössä olevia paitoja, shortseja, pitkiä housuja ja varoitusliivejä. Käytössä olleet näkyvät vaatteet eivät osoittautuneet aina oikeasti näkyviksi, vaan värit olivat haalistuneet.

Fluoresoiva materiaali voi haalistua suorassa auringonvalossa, joten varoitusvaatteita ei kannata säilyttää esimerkiksi ajoneuvon istuimella. Myös lika heikentää vaatteiden näkyvyyttä. Jos työntekijän on pestävä varoitusvaate itse, hänen tulee noudattaa pesuohjeita ja pestä se aina samanväristen vaatteiden kanssa.

– Työnantajan olisi hyvä pohtia, miten hoitaa keikkatyöntekijöiden vaatehuolto ja työkohteiden säilytys- ja kuivumispaikat. Pikiroiskeiset suoja- ja työvaatteet eivät kuulu kotiin pestäviksi samassa koneessa lastenvaatteiden kanssa, Mäki huomauttaa.

Käytetyn vaatteen väriä voi verrata uuteen. Jos se on selvästi haalistunut tai lika ei enää lähde pesussa, on aika vaihtaa vaate uuteen.

Koulutusta tarjolla

Työterveyslaitos järjestää joka syksy Suojavaatetuksen ajankohtaispäivät -tapahtuman, joka Susanna Mäen mukaan antaa hyvän tilannekuvan voimassa olevista standardeista ja myös mahdollisuuden tavata alan luotettavia toimijoita.

Lisäksi Työterveyslaitos järjestää verkkokoulutusta suojainten ja suojavaatteiden hankintaan työpaikoille. Mäen mukaan tyypillisiä koulutuksessa esiin nousevia, varoitusvaatteita koskevia kysymyksiä ovat esimerkiksi eri värien näkyvyyden erot sekä luokan 3 vaatimukset ja tulkinnat käytännössä.

Keskustelua on herättänyt myös käyttömukavuus, kuten hiostavuus ja hengittämättömyys varsinkin kesäkäytössä.

– Näkyvyyttä ei aina koeta mukavaksi asiaksi. Tekokuitu voi myös hangata herkkäihoisia käytössä, Mäki toteaa.

 

Lähde: Työsuojeluhallinto

 

Sekä näkyvää että vedenpitävää

Kun varoitusvaatteen pitää kestää sadetta, tarvitaan oikeasti vedenpitäviä vaatteita, joiden saumat on teipattu. Asianmukaisen sadevaatteen tunnistaa omasta standardistaan.

– Silloin vaatteesta tulee löytyä sekä sadevaatetuksen standardi EN 343 että erittäin näkyvän vaatetuksen standardi EN ISO 20471:2013, erityisasiantuntija Susanna Mäki kertoo.

Sadevaatetus voi hänen mukaansa olla ongelmallinen fyysisesti raskaassa työssä, koska hikoilu tuottaa vaatteen sisälle vesihöyryä. Siksi onkin tärkeää, että alla oleva vaatetus imee hien ja siirtää kosteuden eteenpäin seuraavaan kerrokseen.

– Jos työtä tehdään urakalla vesisateessa 8–12 tuntia, sade- ja välikerrosten on oltava toimivia. Myös kuivat varavaatteet ovat tarpeen urakkatöissä.

Näkyvää vaatetusta tarvitaan muun muassa näissä töissä:

 • ajoneuvon tai työkoneen opastus
 • liikenteenohjaus
 • tietyöt, joissa on päälleajon vaara
 • puhtaanapito ja jätehuolto
 • vesiväylien rakennus ja kunnossapito
 • varastotyöt työkoneen työskentelyalueella
 • työmaakoneiden läheisyydessä työskentely
 • maanalaiset rakennus- ja räjäytystyöt
 • ajoneuvoliikenteen seassa tehtävät työt
 • työt rautateillä, satamissa ja lentokentillä
 • palo-, pelastus- ja poliisitoimen kenttätehtävät
 • talonrakennus
 • puunkorjuu

Kommentit

 1. Onko mitään ohjeistusta koskien päivähoitoa, jossa työskennellään lasten kanssa ulkona jopa tunteja päivässä kelissä kuin kelissä?

 2. Siis työsuojelulaki määrittää, mitä pitää olla vähintään esimerkiksi luokan 3 näkyvyydessä.
  Mutta nyt onkin tullut puheeksi, mitä saa olla liikenteenohjaajan vaatetuksessa.
  Saako olla esimerkiksi sponsorin logo, vaatemerkki tai toimintaa suorittavan yhteisön logo/nimi? Heijastinmateriaalilla tai ilman.
  Miksi tämä pohdinta? Siksi, että saako liikenteenohjaajan puvussa olla merkintöjä tai kuvioita, jotka voivat “vangita” tai kiinnittää huomiota liikennettä ohjattaviin, jolloin katse ohjaajan ohjeisiin voi herpaantua.

 3. Hei esko p! Kysyin asiaa Image wearista, joka valmistaa varoitusvaatteita. Sieltä vastattiin:

  “Minulle ei ole tullut tietoon tälläistä ongelmaa. Toki logot voivat olla pinta-alaltaan vain tietyn kokoisia, että edelleen täyttyy 3 luokan vaatimat pinta-alat heijastimessa ja fluorisoivassa materiaalissa. Jos asiakas jälkeenpäin kiinnittää jotain merkkejä vaatteisiin jossain muualla, niin emme voi valmistajana huolehtia, että logot ei ylitä näitä pinta-ala vaatimuksia.”

 4. “Luokan 3 vaatteen tulee peittää vartalo ja siinä on oltava heijastinnauhoilla varustetut hihat tai pitkät lahkeet, tai molemmat”
  Hihat tai pitkät lahkeet – mistä mulle on jäänyt mieleen, että heijastimet tulee olla lahkeissa, nilkkojen tasolla. Joten sortsit eivät käy liikenteenohjaajan housuksi.
  Lyhyet puseron, paidan hihat sittenkin jos housut ovat 2 tai 3 luokkaa, niin silloinhan puseroksi, paidaksi kävisi lyhythihainen 2 luokan paita

 5. Kiinnitin huomiota huomiovaatteiden hyväksyttävyysvaatimuksiin.
  Käsitän fluorisoivan kankaan vaatimuksen ja heijastavan materiaalin vaatimustasoon. Ja sen, että hyväksyttäessä vaatteet tulee täyttää nämä vaatimukset.
  Muistaakseni jossakin oli määritelty vielä se, että hyväksyttäessä voi asusteessa olla ns. nimilaatan tila.
  Kaikki mitä on tuon lisäksi ei ole hyväksytyn asun mukaista.

 6. Onko kuorma-auton kuljettajilla(jakeluautonkuljettajilla) olla pakolliset luokan 3 heijastustyövaatteet.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje