Kiinteistönhoitajaa tai siivoojaa ei ole totuttu näkemään työssään kännykkää näpräämässä. Viime vuosina kuitenkin erilaiset työhön liittyvät järjestelmät ovat siirtyneet puhelimiin ja tableteille ja tulleet näin tutuiksi monille. Porin yliopistokeskuksessa kehitettiin työhyvinvointia edistävä pelillinen älykännykkäsovellus.

Porilainen kiinteistöhoitaja on saanut aamun ensimmäiset tehtävänsä hoidettua ja menee ansaitulle kahvitauolleen. Koska sattuu olemaan rauhallinen hetki, hän avaa kupposen ohella myös kännykkänsä WorkAI-sovelluksen.

– Moi taas! tervehtii sovelluksen botti ja selostaa jatkavansa työhyvinvoinnin profiilin kartoittamista.

Kiinteistöhoitaja valitsee käsiteltäväksi teemaksi työajan ja vastaa muutamaan väitteeseen: ”Vietän lounastauon rauhassa – harvoin”, ”Pysyn aikataulussa – hyvin usein” ja niin edelleen.

Työntekijä päättää tällä viikolla kiinnittää erityistä huomiota siihen, että lounas tulisi nautittua rauhassa. Samalla hän on tyytyväinen siihen, että – tosiaan – aikatauluissa on pysytty hyvin. Saa olla ylpeä itsestään!

Sovelluksen käyttöön menee pari minuuttia, ja aikaa jää hyvin vielä paikalle saapuvien työkavereiden kanssa jutustelulle.

Kuva. Ote keskustelusta botin kanssa: ”Annoin työkaverille palautetta” -väitteen arviointi käynnissä. Botin sanomiset vasemmalla, käyttäjän valinnanmahdollisuudet oikealla.

Botti juttelee mukavia ja antaa väitteitä vastattavaksi

WorkAI-sovellusta käytettäessä työntekijä keskustelee tekoälyä hyödyntävän ohjelmistorobotin eli botin kanssa pari minuuttia päivittäin ja vastaa sen esittämiin työhyvinvointiin liittyviin väittämiin.

Tavoitteena on, että botin esittämät haasteet vaikuttavat positiivisesti käyttäjän asenteisiin ja toimintaan. Käyttäjä pystyy seuraamaan omia valintojaan ja etenemistään ja saa siitä sovelluksen sisäisiä palkintomerkkejä kannustuksena. Tekoälybotti on yksi sovelluksen pelillinen elementti: käyttäjä saa nimetä sen mieleisekseen, ja botin tapa jutustella on tuttavallinen.

Pelillisen sovelluksen toivotaan parantavan työntekijöiden motivaatiota sekä työn tuottavuutta ja laatua.

Yksinkertaistettu sovellus vastasi parhaiten tarpeita

Kehittelyvaiheessa sovelluksen ajateltiin liittyvän kiinteämmin konkreettisiin työtehtäviin ja hyödyntävän myös kiinteistön järjestelmiä ja mitattavaa dataa. Tämä osoittautui kuitenkin mahdottomaksi kokeiluun osallistuneiden työntekijöiden hyvin erilaisten työtehtävien ja työolosuhteiden vuoksi. Myös sovelluksen integroiminen organisaatioiden omiin ja keskenään erilaisiin järjestelmiin olisi ollut hankalaa, ja siitä päätettiin luopua.

Sisältö tuli siis suunnitella riittävän yleiseksi, jotta työntekijät erilaisista töistään huolimatta kokisivat sovelluksen tehtävien koskevan heidän työtään. Lisäksi sovelluksen haluttiin olevan yksinkertainen ja nopea käyttää.

Kuva. Osaamiskartasta käyttäjä voi seurata omaa edistymistään: väreillä merkittyihin aiheisiin on jo vastattu.

Vastauksista rakennetaan työhyvinvoinnin profiili

WorkAI-sovelluksen väitteet koskevat erilaisia työelämän aiheita, kuten yhteisöllisyyttä, tiedonkulkua ja työturvallisuutta. Myös itsearviointi kuuluu sovelluksen teemoihin.

Väitteisiin vastataan asteikolla ”ei lainkaan – harvoin – usein – hyvin usein – (ei koske minua)”. Sovellus kerää vastausten perusteella ”työhyvinvoinnin profiilia”, värikarttaa, josta käyttäjä voi seurata omia tilastotietoja.

Pelissä ei voi voittaa, eikä väitteisiin ole oikeita tai vääriä vastauksia. Väitteet vaihtuvat päivittäin ja herättävät tarkastelemaan omaa toimintaa ja asennoitumista työyhteisössä sekä arvioimaan omaa työtä ja työolosuhteita.

Kuva. Satunnaisissa kohdissa (tai ennalta määritellyissä, mutta niiden on tarkoitus tuntua käyttäjälle
satunnaisilta) ilmestyy palkintomerkkejä palkkioksi edistymisestä sovelluksen käytöstä.

Pelillisyys innosti ja herätti ajatuksia

WorkAI-sovellusta testattiin vapaaehtoisilla kolmen viikon ajan keväällä 2018. Mukana oli yhdeksän kiinteistönhoitajaa ja yhdeksän siivoojaa. Yleisesti sovelluksen käyttöä pidettiin helppona ja hauskana, hyödyllisenäkin. Puolet koki, että sovellus opetti heille jotain, ja osan mielestä työskentely oli mukavampaa WorkAI:n kanssa.

Sovelluksen käyttö rohkaisi työntekijöitä miettimään asenteitaan, käyttäytymistään ja työtapojaan. WorkAI-sovelluksen suurin hyöty nähtiinkin olevan osallistujien itsearvioinnin ja tietoisuuden lisäämisessä.

Pelilliset elementit eli botin keskustelutyyli eli ”tarinallisuus”, palkintomerkit sekä edistymisen seuranta koettiin positiivisiksi ja motivoiviksi. Työrutiinit eivät häiriintyneet kokeilun aikana, ja selvä enemmistö haluaisi käyttää samankaltaista sovellusta uusilla sisällöillä tulevaisuudessa.

Osallistujat esittivät, että jatkossa sovellus voisi keskittyä syvemmin joihinkin asiasisältöihin, kuten työturvallisuuteen tai palautteeseen, ja että sovellus voitaisiin ottaa säännölliseen käyttöön esimerkiksi vuosittain vaihtuvalla teemalla.

Kokemuksia sovellusten toimivuudesta kaivataan

Pelillistämiskokeiluja työhön liittyvien haasteiden ratkaisussa on jo tehty niin yrityksissä kuin tutkimuksen piirissäkin. Edelleen on kuitenkin melko vähän tietoa konkreettisista sovelluksista ja niiden toimivuudesta käytännössä.

Kiinteistö- ja siivousalalla tehdyn kokeilun perusteella parhaaseen tulokseen päästään, kun otetaan riittävän pieni ja rajattu kokonaisuus, johon muutosta haetaan, ja pyritään ratkaisemaan se yksinkertaisilla keinoilla.

WorkAI-sovellusta aiotaan kehittää edelleen opiskelijahyvinvointiin liittyvässä kokeilussa.

Teksti:
Kati Fager, tutkimusapulainen
Pauliina Tuomi, hankkeen johtaja, tutkijatohtori
Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yliopistokeskus

Toimittanut: Kirsi Väisänen
Kuvat: Shutterstock, kuvakaappaukset pelisovelluksesta

Lisätietoja: Pauliina Tuomi, pauliina.tuomi@tut.fi / 040-8262938

Mitä pelillistäminen on?

Pelillistämisellä tarkoitetaan pelien suunnittelumenetelmien ja pelillisten elementtien hyödyntämistä tilanteissa, jotka eivät liity perinteiseen pelaamiseen.

WorkAI -sovellus liittyy Työsuojelurahaston rahoittamaan kaksivuotiseen KiSA-tutkimushankkeeseen, jossa selvitettiin pelillistämisen vaikutuksia kiinteistöhuollon ja siivousalan työtehtäviin. Tutkimuksen ja sovelluksen sisällön toteutti Porin yliopistokeskuksessa toimiva Tampereen teknillisen yliopiston TUT Game Lab. Suunnittelussa ja testauksessa olivat vahvasti mukana yhteistyöorganisaatiot Porin Palveluliikelaitos ja RTK-Palvelu Oy. Teknisesti sovellus toteutettiin tekoälyfirma HeadAI Oy:n kehittämälle sovellusalustalle

Lue myös: Pakohuonepelissä oppii leikiten

Kommentit

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje