Työelämä

Toimiva työyhteisö vetää puoleensa

Sujuva arki ja isot unelmat ovat työhyvinvoinnin rakennusaineita FinFami ry:ssä. Järjestö haluaa olla työpaikka, jota myös sieltä lähteneet muistavat hyvällä.

| Teksti: Kreeta Haaslahti | Kuva: Julia Hannula

Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry tekee työtä mielenterveyskuntoutujien omaisten ja omaishoitajien hyväksi. Onkin luonnollista, että järjestö haluaa myös keskusliiton ja sen jäsenyhdistysten työntekijöiden voivan hyvin.

– Ihmisten hyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen on järjestömme tehtävä. Jos emme omassa työyhteisössämme toimisi joustavasti ja työntekijöistämme välittäen, tilanne olisi aika vaikea.

Meidän pitää toimia esimerkkinä, sanoo järjestön toiminnanjohtaja Pia Hytönen.

– Omaisten ja omaishoitajien työelämäjoustot on yksi edunvalvontakärjistämme, joten haluamme toteuttaa sitä myös työmme arjessa, lisää FinFamin järjestö- ja henkilöstöasioiden asiantuntija Jaana Humalto.

Hyvinvoivassa työyhteisössä työhön sitoutuminen kasvaa ja sairauspoissaolot vähenevät. FinFamissa uskotaankin, että työhyvinvointi vaikuttaa myös järjestön imagoon, talouteen ja kilpailukykyyn.

– Kun aloitin työni, haaveilin siitä, että meille halutaan töihin. Haave on toteutunut, sillä nykyään saamme paljon avoimia hakemuksia. Toinen haaveeni oli se, että meillä halutaan pysyä töissä. Se näkyy nyt hyvänä ilmapiirinä ja vähäisinä sairauspoissaoloina, kuvailee seitsemän vuotta järjestön toiminnanjohtajana toiminut Hytönen.

Entisetkin työntekijät tärkeitä

FinFamissa on haluttu kiinnittää huomiota myös siihen, millainen käsitys järjestön entisillä työntekijöillä on työpaikastaan. He ovat tärkeitä työelämälähettiläitä, jotka kertovat järjestöstä eteenpäin.

– Kutsumme esimerkiksi vuosittain järjestettäville hyvän mielen glögeille nykyisten ja perhevapailla olevien työntekijöiden lisäksi entiset työntekijät. Viestimme näin, että meille on hyvä tulla, meillä on hyvä olla ja meiltä on hyvä lähteä pois, Hytönen kertoo.

– Ja Lapsi mukaan töihin -päivään kutsumme mukaan myös perhevapaalla olevat työntekijät, Humalto lisää.

Järjestö haluaa antaa oman panoksensa myös julkiseen keskusteluun.

– Olemme osallistuneet valtakunnalliseen Unelmien työpäivä -kampanjaan ja nostaneet sosiaalisessa mediassa esiin erilaisia työhyvinvoinnin teemoja, kuten etätyö, kävelypalaverit ja yhteiset kahvihetket. Olemme halunneet kertoa käytännön esimerkkejä siitä, miten työhyvinvointia voi arjessa tukea, Humalto sanoo.

Unelmien pitää olla isoja

Pia Hytönen on johtajana korkeiden tavoitteiden kannalla, mitä kuvastavat myös FinFamin henkilöstöstrategiaan kirjatut tavoitteet unelmien työpaikasta ja maailman parhaasta työyhteisöstä.

– Pitää olla unelmia ja korkealle asetettuja tavoitteita, joista ihmiset innostuvat, hän linjaa.
Henkilöstöstrategiaa on työstetty järjestön yhteisissä tilaisuuksissa jäsenyhdistysten työntekijöiden, johdon ja luottamusmieshallinnon kesken. Mapissa pölyttyvä henkilöstöstrategia, josta kukaan ei tietäisi, olisi Hytöselle kauhistus. Hänestä työhyvinvoinnin ja työilmapiirin johtaminen vaatii tekoja, mutta ei ihmetekoja.

– Lopulta kyse on yksinkertaisista, pienistä asioista, jotka tekevät arjesta sujuvaa niin töissä kuin kotonakin. Huomion kiinnittäminen siihen, että kaikkia tervehditään, on hyvä esimerkki pienestä, hyvää ilmapiiriä rakentavasta teosta.

Rakenteet johtamisen tukena

Hytönen vannoo johtamisessa myös rakenteiden nimeen.

– Tietyt asiat pitää viedä rakennetasolle, koska muuten ne unohtuvat kiireessä tai ovat liian henkilöliitännäisiä. Se taas tarkoittaa, että henkilön vaihtuessa hyvät käytännöt lähtevät hänen mukanaan. Siksi tietyistä rakenteista kannattaa pitää kiinni.
FinFamilla tällaisia johtamisen rakenteita edustavat esimerkiksi joka syksy pidettävät kaksipäiväiset työntekijäpäivät.

– Viime syksynä lähes 90 prosenttia keskusliiton ja jäsenyhdistysten henkilöstöstä kokoontui yhteisen, kaikkia koskettavan teeman ääreen. Osallistumisprosentti kertoo sekä kokoontumisen tarpeellisuudesta että suosiosta, Hytönen toteaa.

Työntekijäpäivien järjestämispaikka vaihtuu joka vuosi. Hytösen johtamisfilosofiassa kaikkien pitää saada olla välillä tähtiä, ja näin eri alueyhdistykset pääsevät kukin vuorollaan parrasvaloihin.

– Alueyhdistys saa mahdollisuuden esitellä omia kehittämistoimiaan. Saamme jaettua hyviä käytäntöjä, ja samalla kiitokset tehdystä työstä menevät sinne, minne ne kuuluvat. Työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää voida olla ylpeä omasta työstään.

Kun on kivaa, syntyy tulosta

Työntekijäpäiviin liittyy aina myös illanvietto. Asiaa ja tunnetta, kuten Hytönen idean tiivistää.

– Illanvietoissa vahvistetaan me-henkeä. Se on höpöhöpöä, että töissä ei saisi olla kivaa. Kivaa pitää olla, mutta se ei saa olla pois tuloksen tekemisestä. Silloin, kun on kivaa, tulosta vasta tuleekin.
FinFamin keskusliiton hallitus ja työntekijät kokoontuvat kahdesti vuodessa.

– Hallituksen ja henkilöstön välit ovat tärkeät työn tekemisen ja ilmapiirin kannalta. Keskustelemme sovitusta teemasta, ideoimme ja tutustumme toisiimme. Se lähentää ihmisiä ja kasvattaa ymmärrystä puolin ja toisin, Hytönen kertoo.

Kehittää ei voi, jos ei itse kehity. Siksi järjestön keskusliiton ja jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat tapaavat vuosittain johtajafoorumissa.

– Siellä on aina joku ulkopuolinen luennoitsija innostamassa ja johdattelemassa syvemmälle valittuun aiheeseen. Se on tärkeä tilaisuus paitsi kehittymisen kannalta, myös siksi, että puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat saavat osakseen ansaitsemaansa arvostusta.

Kuinka sinä voit?

FinFamilla yhteispalaverit aloitetaan kierroksella, jolla jokaiselta osallistujalta kysytään: kuinka sinä voit?

– Jokainen kertoo kuulumisiaan oman fiiliksen mukaan. Jos haluaa sanoa vain, että ihan hyvää kuuluu, se riittää. Tämä pieni kierros auttaa lisäämään keskinäistä ymmärrystä ja välttämään vääriä tulkintoja työyhteisön jäsenten välillä, Hytönen sanoo.

Tällaiset keskustelut edellyttävät luottamuksen ilmapiiriä.

– Ihmisten täytyy voida luottaa siihen, että he voivat kertoa ongelmistaan ja saavat niihin tarvittaessa apua. Tietysti pitää olla mahdollisuus keskustella myös kahden kesken. Kaikki eivät halua jakaa asioitaan koko työyhteisölle.

Jokainen saa olla tähti

Luottamuksen ilmapiirissä tiimityö kukoistaa, ihmiset auttavat toisiaan ja jakavat omaa osaamistaan. FinFamilla tämä on näkynyt esimerkiksi Huipputyönantaja-podcast-sarjana, jota Humalto on työstänyt yhdessä kollegansa Arto Bäckströmin kanssa. Sarja liittyy henkilöstöstrategian jalkauttamiseen.

– Podcastien tekeminen oli Artolle tuttua, ja olen iloinen, että hän halusi jakaa osaamistaan minulle. Se kertoo hyvin työyhteisömme kulttuurista ja siitä, miten oman osaamisen jakaminen ei ole itseltä pois, Humalto kiittää.

– Se on aivan ääretön pääoma, että työntekijät haluavat toistensa onnistuvan. Kun jokainen saa olla tähti, siitä ei tarvitse kilpailla eikä omaa osaamistaan tarvitse pimittää, vaan päinvastoin lisätä sitä, Hytönen summaa.

Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry on mielenterveyskuntoutujien omaisten ja omaishoitajien valtakunnallinen edunvalvoja ja omaistyön asiantuntijaorganisaatio.

 

Tämä juttusarja on tuotettu yhteistyössä Työelämä 2020 -hankkeen kanssa. Hanke kannustaa työpaikkoja rakentamaan Suomen työelämästä Euroopan parasta. Hanketta koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö.
Juttu on julkaistu Työ Terveys Turvallisuus -lehdessä 3/2019.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje