Työterveyslaitoksen uusi julkinen verkkopalvelu lisää suomalaisen työelämätiedon saatavuutta ja helppokäyttöisyyttä. Tavoitteena on saada aiemmin hajallaan useassa eri lähteessä ollut tieto yhteen osoitteeseen.

Työelämätietoa on ollut aiemminkin saatavissa tilastoista, rekistereistä ja tutkimus- ja kehittäjäorganisaatioilta, mutta tieto on ollut erillään. Nyt tietoa koostetaan palveluun Työterveyslaitoksen tuottaman tiedon lisäksi usealta taholta, esimerkiksi tapaturmatilastot tuottaa Tapaturmavakuutuskeskus.

Yhteistyökumppaneita palvelun kehittämisessä ovat muun muassa Eläketurvakeskus, Tilastokeskus, työmarkkinajärjestöt, Elinkeinoelämän keskusliitto, Kuntatyönantajat sekä sosiaali- ja terveysministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Palvelu tarjoaa myös tutkijoille ja muille työelämäasiantuntijoille tehokkaan välineen kertoa oman työnsä tuloksista.

Palvelun ensimmäisessä vaiheessa tietoa on tarjolla ammattitaudeista, työtapaturmista, työhyvinvoinnista, työ- ja toimintakyvystä sekä kognitiivisesta ergonomiasta.

Palvelun odotetaan palvelevan työelämää monin tavoin

Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula uskoo, että mitä enemmän tietoa tuodaan yhteen ja jaetaan, sitä parempi mahdollisuus suomalaisilla on menestyä muuttuvassa työelämässä. Koivula haluaa työelämätiedon julkiseksi, verkkopalvelun lanseeraus on hänen mukaansa vasta alku.

Työterveyslaitoksen viestintäasiantuntijan Vilja Rydmanin mukaan on perusteltua yhdistää oikeaa tietoa tuottavien voimat, jotta luotettava tutkimustieto saadaan helposti kaikkien ulottuville. Nykyisin kun väärääkin tietoa on tarjolla runsaasti.

Johtaja Liisa Hakala sosiaali- ja terveysministeriöstä kiittelee uuden palvelun nopeuttavan päätöksentekoa ja antavan perusteluja esityksille.

– Palvelusta saamme analysoitua ja tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi. Voimme tehdä rohkeita esityksiä, joille löytyy perusteluja eri sektoreiden tutkijoiden näkemyksistä. Pääsemme kiinni ilmiöihin, hahmottamaan kehitystrendejä sekä korjaamaan huonoja ja vahvistamaan hyviä kehityskulkuja, toteaa Hakala.

 

Tutustu uuteen työelämätiedon verkkopalveluun osoitteessa www.työelämätieto.fi.
Työterveyslaitoksen tiedote aiheesta

Teksti: Kirsi Väisänen

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje