Työturvallisuus

Työnantaja, näin toimit korona-aikana 

| Teksti: Kirsi Väisänen

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on vastuussa sekä työturvallisuudesta että terveydestä työssä. Myös henkisestä työhyvinvoinnista on huolehdittava.

Jonkun on hyvä olla työpaikalla ajan tasalla epidemiatilanteesta sekä koordinoida asiaan varautumista ja henkilöstölle viestimistä. On suositeltavaa perustaa työpaikallenne ryhmä, joka ottaa tästä vastuun.

Ryhmä antaa tarvittaessa ohjeita liittyen esimerkiksi työjärjestelyihin, suojautumiseen, siivoukseen, sairaustapauksiin tai yhteiskunnan rajoitustoimenpiteiden vaikutuksiin. Ryhmä seuraa valtakunnallista tilannetta, ulkoministeriön matkustustiedotteita sekä valtioneuvoston, sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen ohjeita.

Lisäksi ryhmä arvioi erilaisten skenaarioiden, esimerkiksi mahdollisten karanteenien, vaikutusta toimintaan ja toimitusketjuihin.  Työpaikan on myös hyvä varautua sairauspoissaolojen määrän kasvuun.

Työnantaja vastaa turvallisuudesta

Korona on jo muuttanut olosuhteita useimmilla työpaikoilla vähintäänkin turvavälien ja kokoontumisten rajoitusten takia.

Vaarojen arviointi ja muutokset työhön tulee tehdä muuttuneiden olosuhteiden mukaan. Tiedottamalla ja perehdytyksellä varmistetaan riittävä osaaminen. Ohjeiden noudattamista ja suojautumista on opastettava ja valvottava.

Ohjaa työtekijät etätyöhön, jos se suinkin on mahdollista. Käyttäkää myös mahdollisuuksien mukaan joustavia työaikoja ja lisätkää tarvittaessa vuorotyömahdollisuuksia, jotta ruuhkaisilla liikennevälineillä liikkuminen vähenisi ja jotta työpaikalla olisi samanaikaisesti mahdollisimman vähän työntekijöitä.

Esimies huolehtii työntekijöistään, myös etätyössä

Työntekijöiden jaksaminen voi olla koetuksella poikkeuksellisena aikana. On hyvä huolehtia riittävästä palautumisesta ja tuesta. Sairastunut työntekijä voi kokea ahdistua tai alakuloa. Hänkin tarvitsee tukea.

Esimies, kysy säännöllisesti kuulumisia ja huolehdi siitä, että ajantasainen tieto kulkee kaikille. Ole tavoitettavissa matalalla kynnyksellä, ja pyri huomioimaan työntekijöiden erilaiset elämän- ja perhetilanteet. Varaa aikaa yhteiselle keskustelulle siitä, mitä koronavirustilanteeseen varautuminen tarkoittaa teidän työpaikallanne ja miten muuttuneessa tilanteessa toimitaan.

Jos huolestut yksittäisen työntekijäsi jaksamisesta, toimi työpaikkasi varhaisen välittämisen mallin mukaisesti.  Osoita välittämisesi ja halusi auttaa. Huolehdi myös omasta palautumisestasi ja hyvinvoinnistasi!

Tehostakaa siivousta ja käsienpesua

Siivousta on hyvä tehostaa, koska tartunnan voi saada likaisilta pinnoilta. Toimet auttavat ehkäisemään myös muita tartuntatauteja, kuten kausi-influenssaa ja vatsatauteja.

Erityisesti työpaikoilla, jossa työskennellään toisten välittömässä läheisyydessä ja käytetään yhteisiä työvälineitä, tulee huolehtia hyvästä hygieniasta ja yleisestä puhtaudesta.

Myös laitteiden näppäimistöt ja muut työvälineet pitää puhdistaa säännöllisesti. Pyytäkää laitevalmistajilta ja -toimittajilta ohjeita laitteiden ja työvälineiden puhdistamiseen, ja varatkaa puhdistusvälineet helposti saataville.

Varmistakaa, että käsienpesuun on mahdollisuus kaikilla työpaikalla käyvillä, myös yhteistyökumppaneilla ja alihankkijoilla. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, pitäkää alkoholipitoista käsihuuhdetta saatavilla.

Sairauslomakäytännöt uusiksi

Flunssaoireisen tulee jäädä kotiin sairastamaan, jotta hän ei tartuta muita.

Turhaa terveyspalvelujen kuormittamista tulee välttää. Odottelu terveydenhoidon vastaanotolla lisää omaa ja muiden tartuntavaaraa, joten vähäoireiset työntekijät on syytä ohjeistaa sairastamaan kotona. Ottakaa työpaikalla käyttöön oma ilmoitus sairaudesta. Silloin työntekijä voi jäädä sairastamaan kotiin omalla ilmoituksella ilman lääkärintodistusta esimerkiksi 3–7 päiväksi.

Jos työntekijä sairastuu tai joutuu karanteeniin

Koronaviruksen aiheuttama sairaus voidaan lukea ammattitaudiksi, jos se on todennäköisesti ja pääasiallisesti aiheutunut työssä tapahtuneesta altistumisesta. Silloin sen aiheuttamat kulut korvataan työnantajan ottamasta tapaturmavakuutuksesta.

Vain tartuntatautilääkäri voi määrätä henkilön karanteeniin. Karanteenin määrätyn työntekijän kanssa voidaan tarvittaessa sopia etätyöstä.

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin eikä huoltaja siksi voi tehdä työtä.

Jos riskiryhmään kuuluva työntekijä on huolissaan tartuntavaarasta työpaikalla, hänet voi ohjata työterveyshuoltoon. Työterveyshuolto auttaa riskinarvioinnissa, ja voitte yhdessä neuvotella ja sopia mahdollisista muutoksista työjärjestelyissä tai -tehtävissä.

 

Lähteet ja lisätietoa:

TTL:n toimintaohje koronavirusepidemiaan varautumiseksi

Siivouksella epidemioiden ehkäisyyn

Koronaviruksen ennaltaehkäisy teollisuuden työpaikoilla, TTK:n ohje

Tehy-lehti kirjoittaa koronasta ammattitautina

 

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje