Lyhyet

Läheinen vuorovaikutus lisäsi sote-esimiesten yhteisöllisyyttä

| Teksti: Kirsi Väisänen

Työyhteisön yhteisöllisyys on tärkeää siksi, että se edistää työntekijän työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia sekä organisaatioon sitoutumista. Lisäksi sen on huomattu parantavan palvelun laatua.

Vasta valmistunut väitöstutkimus vahvistaa näitä käsityksiä. Terveystieteiden maisteri Mai-Stiina Lampinen tutki kuntasektorilla, sosiaali- ja terveystoimessa työskentelevien lähi- ja keskijohtoon kuuluvien esimiesten kokemaa keskinäistä yhteisöllisyyttä. Siihen vaikuttavat keskinäisen vuorovaikutuksen määrä ja laatu, johtaminen sekä organisaation rakenteet.

– Organisaation rakenteen osalta huomioitavaa on, että organisaation laajuus, toistuvat organisaatiomuutokset ja muutokset esimiesyhteisössä samoin kuin fyysinen etäisyys toimipisteiden ja kollegoiden välillä koetaan keskinäistä yhteisöllisyyden tunnetta heikentävinä tekijöinä, Lampinen kertoo.

Lisäksi väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että esimiesyhteisön yhteisöllisyyteen keskeisesti yhteydessä olevia tekijöitä ovat kollegiaalinen tuki ja kannustus, yhteinen arvopohja ja näkemys työstä ja sen tavoitteista.

– Tutkimus osoittaa myös esimies-alaissuhteen merkityksen esimiesyhteisön yhteisöllisyyden tunnetta edistävänä ja ehkäisevänä tekijänä.

Hyvä esimies-alaissuhde ilmenee johtamisen oikeudenmukaisuutena, arvostuksena ja keskinäisenä luottamuksena. Esimiehet kokevat, että omalta esimieheltä saatu arvostus on yhteydessä työtyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin sekä palvelun laatuun.

Organisaatioon sitoutumista puolestaan lisäävät työn kokeminen merkityksellisenä, avoin tiedonkulku ja kollegoiden keskinäinen yhteenkuuluvuuden tunne, luottamus ja arvostus sekä avoin vuorovaikutus työhön liittyvissä asioissa.

Tutustu väitökirjatutkimukseen Yhteisöllisyys sosiaali- ja terveystoimen esimiesyhteisössä

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje